Drygt 18 procent av alla i åldrarna 15-24 år jobbar inom handeln. Många har sitt första jobb – och sin första chef.

– Vuxenblivandet har i sig en karaktär av osäkerhet och så ska man komma in i arbetslivet som kanske präglas av osäkra timanställningar. Vad har unga vuxna för förväntningar och vad möts de av, det är vi nyfikna på, säger Erika Wall, docent i sociologi, Mittuniversitetet i Östersund.

Hon och två forskarkollegor har fått 3,5 miljoner kronor av Afa Försäkring för att under fyra år bland annat studera relationen mellan chefer och unga anställda. Ett 30-tal unga vuxna inom handeln kommer att djupintervjuas.

Sjukskrivningarna ökar bland unga och psykisk ohälsa är den vanligast orsaken.
– Vi vet inte så mycket än om vad det är som gör att unga vuxna känner sig otrygga och vad man har för förväntningar på hur en chef ska vara, säger Erika Wall.

Mycket av ledarskapsforskningen utgår från chefer och arbetsgivares perspektiv men här vill forskarna ha de anställdas perspektiv. Studien ska utmynna i en handbok för chefer inom handeln.
– Förhoppningen är att den ska ge chefer möjlighet att skapa bättre förutsättningar för unga anställda.