Kvinnan är ordförande för Handels fackklubb i en Ica Maxibutik i Skåne. Vid valet i september blev hon invald i kommunfullmäktige för SD i sin hemkommun. Handels tillåter inte att förtroendevalda medlemmar har politiska uppdrag för SD.

– Handels medlemmar måste vara säkra på att förtroendevalda verkar i Handels intresse, säger förbundets pressekreterare Jens Lundberg.

Vägrade avgå frivilligt

Personal från Handels i Malmö har under hösten och vintern fört samtal med kvinnan för att förmå henne att frivilligt lämna ett av uppdragen, men hon har vägrat. I torsdags beslutade därför Handels förbundsstyrelse att suspendera hennes förtroendeuppdrag. Kvinnan får vara kvar som medlem, men fråntas rätten att ha förtroendeuppdrag i Handels.

Handels och SD

Handels hotar stänga av SD-aktiv klubb­ordförande

Nyheter

Beslutet togs med hänvisning till förbundets stadgar. Där står att det är grund för uteslutning om en medlem ”bedrivit eller stött verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål”. Att ha uppdrag för SD är enligt förbundsstyrelsen exempel på det.

”Partiet har nazistiska rötter”

– SD har skrivningar i sitt politiska program om att samhället ska vara kulturellt och etniskt homogent. Partiet har nazistiska rötter och har en politik som ifrågasätter demokratiska rättigheter, till exempel i form av kontroll över medier, säger Jens Lundberg.

Förbundsstyrelsens beslut om suspension kan överklagas till förbundsrådet som sammanträder i maj.

Handelsnytt har varit i kontakt med kvinnan och hon vill inte kommentera saken.

Handels och SD

SD-aktiv klubb­ordförande backas upp av styrelse­kollega

Nyheter

Henrik Gustafsson, presschef på Sverigedemokraterna tycker att avstängningen bidrar till polarisering.

– Om man ser till deras agerande, men också andra LO-förbunds, är det inte helt orimligt att anta att vi har olika syn på fler områden. Exempelvis på demokrati och åsiktsfrihet, där vi som parti aldrig skulle straffa någon på grund av dennes åsikter. Något de konstant gör samtidigt som de bidrar till ytterligare polarisering i samhällsdebatten i stort.

Ni utesluter ju själva med jämna mellanrum medlemmar som inte delar partiets värderingar. Vad skiljer detta mot vad Handels nu gör?
– Finns flera saker som skiljer oss åt. Själva grundprincipen med ett fackförbund åsidosätts när man exkluderar enskilda individer på det här sättet, samtidigt som fackförbunden spelar en stor roll på arbetsmarknaden i form av förhandlingar med mera. Ett politiskt parti är på många sätt motsatsen. Vi är på intet sätt involverade i samma frågor. Hela grundprincipen med ett medlemskap i ett parti bygger på att man delar partiets ideologi och politik. Annars finns det andra partier dessa personer är välkomna hos. Var vänder sig en person som ratas av samtliga LO-fack?