Den klubbordförande i en skånsk matbutik som kandiderade för Sverigedemokraterna i valet blev som väntat invald i kommunfullmäktige i sin kommun. Enligt Handels policy kan en förtroendevald i förbundet inte samtidigt ha politiskt uppdrag för SD. Partiets politik bygger enligt Handels inte på alla människors lika värde och strider i flera avseenden mot fackets och löntagarnas intressen. Att ha uppdrag för SD kan därför ses som illojalt mot Handels, och vara grund för avstängning från det fackliga uppdraget. I sista hand kan det bli fråga om uteslutning ur förbundet.

Handels och SD

Handels hotar stänga av SD-aktiv klubb­ordförande

Nyheter

Vägrade lämna

En ombudsman från Handels i Malmö hade redan före valet samtal med kvinnan, som dock vägrade att lämna något av sina båda uppdrag. Magnus Möller, förste ombudsman, säger att samtalen ska fortsätta och att han hoppas att de ska lösa frågan i samförstånd.

Ordföranden och flera andra personer i klubbstyrelsen har avstått från att kommentera frågan i Handelsnytt. En styrelseledamot som vill vara anonym uttrycker dock stöd för sin ordförande.

– Vi lever i ett demokratiskt land där alla får rösta som de vill. Så länge hon sköter sitt uppdrag för medlemmarnas bästa bör hon få vara kvar, och det gör hon. Handels borde definitivt inte lägga sig i, säger personen.

Är orubblig

Handels förbundssekreterare Mats Hedgren är emelleritd orubblig: det går inte att vara förtroendevald i Handels och arbeta politiskt för SD.

Spelar det någon roll att SD är näst största parti i kommunen med över 20 procent av rösterna?

– Nej. Vår uppfattning gäller fortfarande, säger Mats Hedgren.

7 saker alla bör veta om rast

Frågor om jobbet

Beslut om avstängning från fackligt uppdrag eller uteslutning ur förbundet kan enbart fattas av Handels förbundsstyrelse. Ärendet om klubbordföranden i Skåne har dock ännu inte nått förbundsstyrelsen utan ligger kvar på Handels i Malmö.

Handels argument mot SD

  • SD:s politik bygger enligt Handels inte på alla människors lika värde.
  • SD splittrar arbetarrörelsen genom att ta bort fokus från konflikten mellan arbete och kapital och i stället betona konflikt mellan svenskar och icke-svenskar.
  • SD:s politik går emot fackets och löntagarnas intressen, till exempel i fråga om anställningstrygghet, a-kassa och lärlingsjobb med lagstadgad minimilön.
  • SD säger nej till Handels valfrågor som att slopa allmän visstid och stoppa hyvling.