Handels har en unik politisk samverkan med Socialdemokraterna, och arbetar intensivt för att förmå medlemmarna att rösta för en S-ledd regering. Samtliga riksdagspartier har dock Handelsmedlemmar bland sina kandidater till valet den 9 september, de flesta på lokal nivå. Handels grundinställning är tillåtande, men det finns en gräns: att arbeta för Sverigedemokraterna och samtidigt ha förtroendeuppdrag för Handels är inte okej.

Mats Hedgren, Handels förbundssekreterare.

Handels och SD

SD-aktiv klubb­ordförande backas upp av styrelse­kollega

Nyheter

– SD:s politik bygger inte på alla människors lika värde, och att jobba för dem är inte förenligt med våra värderingar. Ytterst kan det bli fråga om uteslutning, säger Handels förbundssekreterare Mats Hedgren.

Kandiderar i  skånsk kommun

Handels klubbordförande i en butik i Skåne kandiderar för SD i sin hemkommun och har stor chans att bli invald i kommunfullmäktige. När facket fick veta det kontaktades kvinnan av en ombudsman på Handels i Malmö.

– Vi har fört samtal med henne men hon ser ingen konflikt mellan sina två uppdrag, säger Magnus Möller, förste ombudsman på Handels i Malmö.

Kvinnan har inte svarat på Handelsnytts frågor. En annan förtroendevald i samma klubbstyrelse har avböjt att kommentera saken med hänvisning till att frågan är känslig.

Kan ses som illojalitet

Handels policy säger att det kan ses som illojalitet och grund för uteslutning om en medlem aktivt verkar för politiska organisationer som strider mot förbundets intressen.

Enligt policyn är uppdrag inom SD normalt inte grund för uteslutning. Avstängning från uppdrag kan däremot bli aktuellt, eftersom Handels kräver särskild lojalitet av sina förtroendevalda. Det sker dock inte med automatik.

– Sådana här frågor måste prövas från fall till fall, betonar Mats Hedgren.

Fortsatta samtal

Ärendet om klubbordföranden i Skåne har ännu inte lämnats över till förbundsstyrelsen utan ligger kvar på Handels i Malmö.

– Vi vill fortsätta föra samtal, säger Magnus Möller.

Handels argument mot SD

  • SD:s politik bygger enligt Handels inte på alla människors lika värde.
  • SD splittrar arbetarrörelsen genom att ta bort fokus från konflikten mellan arbete och kapital och i stället betona konflikt mellan svenskar och icke-svenskar.
  • SD:s politik går emot fackets och löntagarnas intressen, till exempel i fråga om anställningstrygghet, a-kassa och lärlingsjobb med lagstadgad minimilön.
  • SD säger nej till Handels valfrågor som att slopa allmän visstid och stoppa hyvling.