– Att det kommer att bli förseningar, det får nog alla inse. Men exakt hur det kommer att slå behöver analyseras mer, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Han säger att det ännu inte kommit så många frågor från medlemsföretagen, vilket han tror beror på att de fortfarande försöker få grepp om situationen. Frågor som vilka hamnar drabbas mest och vilka leveranser som är på väg in behöver svar.

– Beroende på hur många medlemmar Hamnarbetarförbundet har i olika hamnar kommer nog några knappt att kunna vara i drift medan andra bara får mindre störningar.

Styr om transporter

Tomas Undin tror att många företag kommer att försöka styra om sina transporter till hamnar utanför Sverige och sedan frakta varorna sista biten med lastbilar. Något som troligen kommer att betyda förseningar.

– Många företag har leveranser styrda mot kampanjer och då kan några få dygns försening göra att kampanjerna blir helt meningslösa om det inte finns några varor att sälja. Man måste också styra om annonser i tidningar och så, säger han.

Kan vi hamna i en situation med tomma lager och vad gör man då?
– Det här strejkvarslet är så pass nytt och det är svårt att säga hur det kommer att bli. Jag vill inte spekulera.

Per Bardh, avtalssekreterare på Handels, såg att handeln påverkades redan under Hamnarbetarförbundets punktstrejker som varit de senaste åren. Framförallt klädbutiker som importerar mycket varor. Vissa butiker fick till exempel höstkläder först till jul, vilket innebar att de fick rea ut varor för att de var fel i säsong.
– Det är ju bra för kunderna men för handeln var det ju väldigt olönsamt, säger han.

Handels är emot konflikten

Per Bardh ställer sig inte bakom Hamnarbetarförbundets strejk.
– Vi har uppfattningen att det finns ett gällande avtal med Transport och att Hamnarbetarförbundet försöker tränga undan det för att skaffa sig ett bättre avtal. Det kan inte finnas två förbund som tecknar avtal med samma arbetsgivare.

Så ni kommer inte göra några sympatiåtgärder för att stötta Hamnarbetarförbundets strejk?
– Det kan jag säga direkt – att det kommer vi inte att göra.

Även Svensk Handel är emot strejken.
– Den svenska modellen bygger på att vi har nationella kollektivavtal. Det här är en anomali. Att 1 000 hamnarbetare i ett land som är så beroende av export och import kan ställa till så mycket problem är inte bra. Hamnarna har redan ett kollektivavtal med Transport som säger att det ska vara fredsplikt men de kan aldrig vara trygga med det när det finns ett till förbund som kan strejka.

Strejkvarslet är en reaktion på arbetsgivarnas lockout, alltså att stänga ute arbetarna från jobbet under deras fridagar. Eftersom många hamnarbetare jobbar skift och helg kan de lediga dagarna stå för så mycket som hälften av lönen, enligt Hamnarbetarförbundet.

De vill ha ett eget kollektivavtal med arbetsgivarna för att kunna företräda sina medlemmar. Att de försöker få till andra villkor för sina medlemmar än de som gäller för andra hamnarbetare avvisar Erik Helgeson, ledamot i Hamnarbetarförbundets styrelse, i en artikel i Arbetet.

– Det är en bluff. Vi vill ha ett helt vanligt andraavtal, inga tillägg, inga särskilda rättigheter, samma löner och samma arbetstider som i Transports avtal.

För Hamnarbetarförbundet är problemet med de medlarbud som lämnats, och som arbetsgivarsidan sagt ja till, att förbundet stängs ute från lokala förhandlingar och att avtalet ska förlängas automatiskt om Transports avtal förlängs.

– Det är de två tvistefrågorna vi har, men att vi skulle ha andra villkor är helt otänkbart. Det har vi aldrig krävt, säger Erik Helgeson till tidningen.

UPPDATERING 6/3:

På tisdagskvällen skrev Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar under ett andrahandsavtal. De väntade konfliktåtgärderna blåstes av.

Det handlar konflikten om

Facket Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarna Sveriges Hamnar har förhandlat om ett centralt kollektivavtal. De har inte kunnat enas om hur ett sådant ska se ut.

Situationen kompliceras av att arbetsgivarna redan har ett avtal för samma typ av arbete med LO-förbundet Transport.
Hamnarbetarförbundet har sagt nej till medlarbuden som de menar begränsar deras inflytande för mycket.

Hamnarbetarförbundets varsel:
”Total arbetsnedläggelse för allt arbete inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde på samtliga medlemsföretag inom Sveriges Hamnar.”

”Alla arbetsuppgifter som är uttagna för arbetsnedläggelse inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde försättes samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra sådana arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Om arbetsgivare illojalt söker kringgå blockaden omfattar detta varsel blockad av allt arbete inom hela detta företags verksamhet.”

”Åtgärderna gäller tills vidare till Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras.”

Strejken inleds den 6 mars enligt pressmeddelandet.

Arbetsgivarens tidigare varsel:
”Lockout för samtliga medlemmar i Hamnarbetarförbundet på lediga dagar.”

”Blockad mot övertidsarbete samt inhyrning för övertidsarbete.”

Varslet gäller perioden 6 mars kl. 00.00 till och med den 31 juli 2019.”

Källa: Arbetet. Läs mer om hamnkonflikten på Arbetet.se/story/hamnkonflikten