Jag är studieledig fram till augusti 2019 men känner att studierna inte riktigt passar och jag vill börja arbeta igen. Min chef säger att jag måste vara ledig hela perioden ut. /Charlotta

Svar:

Enligt studieledighetslagen har du rätt att avbryta din studieledighet och återgå till arbete. Har du varit studieledig mindre än ett år skall du meddela din arbetsgivare 14 dagar innan. Har du varit ledig ett år eller längre är det en månad som gäller.

Adam, facklig rådgivare, Handels direkt