– Generellt är erfarenheten från hela hälso- och sjukvården, där företagshälsovården ingår, att vi missar merparten som har alkoholproblem, säger Fredrik Sparring, läkare i öppenvårdsgruppen hos Avonova Företagshälsa i Skara.

Fredrik Sparring, läkare i öppenvårdsgruppen hos Avonova Företagshälsa i Skara.

Varför missas alkoholberoendet?

– Den anställda måste involvera sin chef. Det vill inte alla. Det är ett hinder för oss att hjälpa fler. Personer som har alkoholproblem vill inte heller alltid prata om dem. Motivet kan vara skuld och skam, att man inte tror att det finns hjälp att få och rädsla för att informationen ska spridas. Men det finns tydliga riktlinjer för hur vi ska jobba och företagshälsan har länge arbetat systematiskt med att höja kompetensen. Men det finns alltid möjlighet att bli bättre.

Vilken hjälp kan företagshälsovården erbjuda?

– Där jag jobbar erbjuder vi en behandling baserad på Tolvstegsbehandling som kan kombineras med läkemedelsbehandling. Innan den påbörjas görs en kartläggning av alkohol- och drogproblemets omfattning genom bland annat medicinsk provtagning och psykologiska tester utifrån den enskildes behov. Även chefer, arbetskamrater och anhöriga till den beroende får stöd för att hjälpa personen med alkoholproblematik.

Hur ser behandlingen ut?

– Deltagaren arbetar med att få insikt i sitt beroende och om möjligheterna till förändring genom att ta emot hjälp. För att kunna göra det behöver deltagaren få syn på sina egna hinder för detta samt bearbeta dessa hinder. Vanliga hinder för tillfrisknande är en skam- och skuldproblematik och den egna synen på sig själv.

Passar detta alla?

– Forskning visar att det på förhand är svårt att bedöma vilken behandling som är mest lämplig för en viss problemtyngd. Långa behandlingsprogram behöver inte vara effektivare än korta. Därför kan det vara klokt att börja med en mindre omfattande behandling för att sedan öka på om det behövs.

Fotnot: Tobias heter egentligen någonting annat. Fredrik Sparring uttalar sig generellt och inte om Tobias fall.

Läs reportaget ”Tobias drack ihjäl sig inför sina chefer” och Dagabs svar ”En personlig tragedi”

Hjälper till med rehabilitering

Företagshälsovården hjälper bland annat arbetsgivare med rehabilitering av anställda som är sjuka. Att ha avtal med företagshälsovården är inte obligatoriskt, men enligt arbetsmiljölagen måste arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån när deras egen kompetens inte räcker.
I dag har cirka 65 procent av alla anställda tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsgivare. Inom företagshälsovården finns specialiserade mottagningar för alkoholberoende. Men även ”vanliga” företagshälsovården ska kunna behandla alkoholberoende, alternativt remittera vidare.
Arbetsgivare kan även anlita Alna – expert på skadligt bruk av exempelvis alkohol – som bland annat ägs av LO och Svenskt Näringsliv.

Källa: Arbetsmiljölagen, branschorganisationen Sveriges Företagshälsor, Alna.