Handelsnytt har varit i kontakt med de chefer som i sina olika roller hade med Tobias rehabilitering att göra, både på lokal och central nivå. Ingen vill medverka. Dagab har fått ta del av all kritik som riktas mot dem men har valt att inte ställa upp på intervju.

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

Via Axfoods visselblåsartjänst, där anstälda kan larma om missförhållanden, har en utredning av en extern advokat gjorts. Men Dagab vill inte heller kommentera vad den kom fram till. I stället har de via Claes Salomonsson, presschef på Axfood, mejlat en kommentar:

Det här är ett fall som har berört oss djupt och vi är väldigt ledsna för det som har hänt. Framförallt är det en personlig tragedi för honom och hans närmaste. Utifrån de omständigheter som då rådde gjorde vi vad vi kunde för att hjälpa Tobias.

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

Ärendet är komplicerat och innehåller en mängd olika händelser och detaljer som visar hur både Tobias och vi som arbetsgivare agerade kopplat till hans rehabilitering. Om vi ska kunna ge en fullständig bild måste vi lämna ut honom på ett sätt som vi inte vill göra.

Av respekt för Tobias och hans efterlevande väljer vi därför att avstå från att kommentera ytterligare. Vi inser att det kan falla tillbaka på oss men beslutet är fattat med hänsyn tagen till familjens integritet.

Vi skulle däremot gärna ta en dialog med Tobias närmaste om det kan hjälpa dem vidare i deras sorgearbete.”