– Det var ingen rolig dag igår. Vi har jobbat och krigat, och sen kommer det här.

Det är Erik Hellström, ordförande Dagabs lager i Örebro, som står för orden.

I går fick de 250 anställda beskedet att arbetsplatsen läggs ner 2023. Orsaken är koncernen Axfoods megasatsning på ett nytt automationslager i Bålsta. Företaget satsar hela 3 miljarder på att bygga ett av Europas modernaste och största automationslager. Lagret ska att serva både butik och e-handel och kommer att ha en yta motsvarande 14 fotbollsplaner.

Ett företag börjar, sen följer ytterligare ett. Nu går vi ut som första företag med en sån här jättesatsning. Hur många procent som helst ska skötas av robotarna vad jag förstår.

Erik Hellström, klubbordförande på Dagab i Örebro.

Även om Erik Hellström förstår varför Axfood går i den riktningen är han bekymrad. Stora frågetecken finns kring framtiden för lagerarbetare, menar han.

– Någonstans förstår man satsningen. Den är logisk. Men branschens utveckling mot att människor blir ersatta med automation och robotar är illavarslande. Det har spritt sig väldigt fort. Ett företag börjar, sen följer ytterligare ett. Nu går vi ut som första företag med en sån här jättesatsning. Hur många procent som helst ska skötas av robotarna vad jag förstår.

Bra med omställningstid

I Borlänge jobbar omkring 90 anställda på Dagab. Även där är besvikelsen stor berättar klubbordförande Mikael Persson. Samtligt är han glad över att förändringen inte sker i morgon. Lagret ska hållas igång ända till 2023 och man har fått löften om att det ska fortsätta satsas fram till dess.

Mikael Persson, klubbordförande Borlänge.

– Jag är i grund och botten väldigt ledsen för beskedet. Men vi har tid på oss. Och vi kommer säkert få nåt form av stödpaket. Det är oerhört viktigt att vi har en väl fungerande verksamhet ända in i kaklet. Annars skjuter vi oss i foten, säger han.

Angående framtiden, och om medarbetare kan tänkas flytta med till Bålsta, har han få svar. Åldern på personalen i Borlänge är relativt hög på grund av tidigare omstruktureringar då man bland annat lade ner kolonialhanteringen.

Varken vi eller arbetsgivarsidan kan svara på hur många som kan följa med just nu.

– Visst finns det fler som kan tänka sig att utbilda sig och följa med. Men inget är klart någonstans. Varken vi eller arbetsgivarsidan kan svara på hur många som kan följa med just nu. Däremot har det pratats om en transporthub för körningar norrut. I bästa fall kan det bli något för oss, men det vet vi inte än, säger Mikael Persson.

Även Skellefteå, med omkring 40 anställda, samt lagren i Årsta och Sätra som tillsammans har ungefär lika många, kommer att läggas ner.

Jordbro överlägset störst

Det överlägset största Dagablagret som försvinner är dock Jordbro. Hela 700 människor arbetar där.

– Det är klart att det är omvälvande med sådan här information. Men majoriteten verkar faktiskt vara införstådda med att detta är en förändring som följer den digitala utvecklingen och att det är ett steg som Axfood måste ta, säger Johnny Sandin, ordförande i Jordbro och fortsätter:

– Den största besvikelsen från mitt håll är att vi inte kunnat delge medlemmarna informationen tidigare. Eftersom Axfood är börsnoterat har vi blivit belagda med tystnadsplikt.

Johnny Sandin, klubbordförande Dagab Jordbro.

Den största besvikelsen från mitt håll är att vi inte kunnat delge medlemmarna informationen tidigare.

Från Axfoods sida är man noga med att påpeka att inget varsel är lagt ännu. Det här handlar om att tidigt nå ut med information så att folk kan börja planera sina liv därefter.

Under gårdagen besökte representanter för ledningen alla sex berörda lager. Både HR-avdelning och facket är involverade, säger presschefen Claes Salomonsson.

– Vi vill vara öppna och raka med våra planer. Hur det nya lagret blir i Bålsta vad gäller antalet medarbetare vet vi inte än. Mycket kan hända på tre år. En hel del kommer att få erbjudande om att flytta med, men hur många vet vi inte än, säger han och tillägger:

– Men det är ett högautomatiserat lager. Det blir ett annat typ av arbete och man måste kanske kompetensutvecklas.

Tre lager blir kvar

Enheterna i Jönköping, Backa (Göteborg) och Helsingborg påverkas inte. Tanken är att Bålstalagret ska försörja hela Mälardalen och norrut.

– Vi har ett stort och hyfsat modernt lager i Backa. Det i Jönköping invigdes i höstas. Det är också ett bra exempel angående personalfrågan. Även om det är ett modernt, automatiserat lager blev personalstyrkan densamma. Vi ökade bara kapaciteten.

Angående de eventuella planerna på en transporthub norrut så är inget bestämt, menar Claes Salomonsson. Men eftersom superlagret i Bålsta ska hantera både e-handel och butik så har en sådan lösning diskuterats av logistiska skäl.

Axfoods jättelager

Lagret kommer att ligga i Bålsta norr om Stockholm och ska vara i full drift 2023.

Logistikcentret ska serva både butik och e-handel och ha en yta på 100 000 kvadratmeter, ungefär som 14 fotbollsplaner.

Kostnaden beräknas ligga på mellan 400-600 miljoner årligen under perioden 2019 till 2022.

Tyska Witron bli automationsleverantör till det nya lagret.