Jag kommer eventuellt börja på ett bemanningsföretag, de har kollektivavtal. Hur stort område kan man få jobb inom? /Liselotte

Svar:

Tjänstgöringsområdet är reglerat i kollektivavtalet. Detta ska man gå igenom när man anställs. Tjänstgöringsområdet ska anges som ett geografiskt område genom uppräkning av kommuner, postnummer, riktnummer, inritat på en karta eller liknande. Detta område bör inte vara större än att resa från bemanningsföretagets kontor till arbetsplatsen blir max 75 km.

Kerstin, facklig rådgivare, Handels direkt