Min arbetsgivare saknar kollektivavtal, kan arbetsgivaren säga upp mig från en tidsbegränsad anställning? /Linnéa

Svar:

Eftersom din arbetsgivare saknar kollektivavtal så regleras detta i lagen om anställningsskydd 4 §. En tidsbegränsad anställning upphör vid anställningstidens utgång om inget annat avtalats. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock skriva in i anställningsavtalet om att anställningen skall kunna sägas upp i förtid och att en uppsägningstid skall gälla.

Christer, facklig rådgivare, Handels direkt