I sitt tal vid S-kongressen jämförde Stefan Löfven januariavtalet med C-L-MP med 1930-talets samarbete mellan S-regeringen och dåvarande Bondeförbundet (dagens Centerparti) – den så kallade kohandeln. Jämförelsen haltar betänkligt. På 30-talet stödde Bondeförbundet viktiga frågor som S länge drivit, mot statligt stöd till ett krisdrabbat jordbruk. I januariavtalet tvingas S i avgörande frågor föra en borgerlig politik de tidigare motsatt sig, som försämrat anställningsskydd, marknadshyror, skattesänkningar för de rikaste.

”S företräder inte längre de svaga”

Insändare

DÅ ersattes de förhatliga AK-arbetena, där arbetslösa fick slita hårt med usel ersättning, mot beredskapsarbeten med avtalsenliga löner. NU ska Arbetsförmedlingen betala subventioner till företag som vägrar teckna kollektivavtal.

DÅ började staten äntligen stötta a-kassorna så de arbetslösa kunde få en högre ersättning. NU ska arbetslöshetsersättningen successivt trappas ned samt fasas ut.

DÅ satsade regeringen på keynesiansk stimulanspolitik för att komma ur den ekonomiska krisen. NU ska värnskatten, som bara betalas av de med högst inkomst, tas bort, vilket minskar utrymmet för en bättre skola och sjukvård.

Samarbetet DÅ var till ömsesidig nytta för arbetare och lantbrukare. Samarbetet NU ger ökad makt och rikedom till de som redan har.

Skriv en insändare!

Håller du med skribenten? Kommentera artikeln via länken nedan eller skriv en egen insändare på https://handelsnytt.se/skriv-insandare.

Du får underteckna med signatur, men uppge namn, adress och telefonnummer för oss på redaktionen.

Vi förbehåller oss rätten att korta ditt inlägg.