Arbetsgivare och fackförbund är överens – gymnasiets handels- och administrationsprogram måste förändras för att hänga med i branschens utveckling. Efter att ha samlat in synpunkter från flera aktörer har Skolverket nu lämnat ett färdigt förslag till regeringen. Den stora nyheten är att den administrativa inriktningen försvinner eftersom intresset har varit för lågt. I stället får yrkesprogrammet mer fokus på försäljning och service.

Handelskurser föreslås även ingå i de flesta yrkesprogram. De som läser ett byggprogram till exempel ska kunna jobba med att sälja byggvaror. Dessutom ska ett försök med en handelsinriktning på ekonomiprogrammet lanseras, så att eleverna kan ta ett jobb inom handeln om de inte vill plugga vidare direkt.

– Vi behöver fler vägar in i yrket och fler behöver läsa handelsutbildningar. Sen är ju syftet också att få in rätt kompetens, säger Daniel Söderberg Talebi, utbildningspolitisk ombudsman på Handels.

”Alla tre vägar är ju bra”

Han tycker att inriktningarna har olika fördelar. Den som läser ekonomiprogrammet må vara bättre rustad för högskolestudier, men får inte lika mycket praktik ute på arbetsplatser som den som väljer ett försäljnings- och serviceprogram.

– Alla de här tre vägarna är ju bra, de har olika styrkor helt enkelt. Det är en fråga om vad som passar eleven, säger Daniel Söderberg Talebi.

För att utbildningarna ska vara relevanta vill Skolverket och branschen även se ökat fokus på digitalisering och hållbar utveckling.

Tummen upp från facket

Facket hade velat ha mer arbetsplatsförlagt lärande för de som väntas läsa ekonomiprogrammets handelsinriktning, men är överlag positivt till Skolverkets förslag. Förhoppningen är att nya gymnasieutbildningar ska ge ökad status för handelsjobb.

– Bra och attraktiva utbildningar rustar ju faktiskt våra medlemmar för att stå starka på arbetsmarknaden. För alla de som redan jobbar i branschen är det också viktigt att det lyfts fram vilka viktiga kompetenser handelsanställda har, säger Daniel Söderberg Talebi.

Förslaget om de nya gymnasieinriktningarna ligger nu på utbildningsdepartementet. Ett beslut väntas under året.

Nya vägar för jobb inom handeln

Skolverket har lämnat ett förslag till utbildningsdepartementet på hur gymnasiets handelsutbildningar ska se ut i framtiden. Det innehåller tre parallella spår:

  • Handels- och administrationsprogrammet uppdateras och blir Försäljnings- och serviceprogrammet.
  • Handelskurser ska ingå i de flesta yrkesprogrammen. Eleverna ska därmed bli anställningsbara i handeln inom det område de specialiserat sig.
  • Ekonomiprogrammet får en handelsinriktning på försök, så att den som inte vill studera vidare även kan gå direkt ut i arbetslivet för ett jobb inom handeln.

Källa: Handels