Nästan hälften av dagligvaruhandlarna, främst matbutiker, anger att deras personal har hotats den senaste månaden. En av sex uppger dessutom att personalen har misshandlats och lika många att anställda ska ha utsatts för sexuella trakasserier. Det visar en ny rapport från arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

Så säger butiksanställda om ensamarbete

Arbetsmiljö

Enligt rapporten ska hoten inom dagligvaruhandeln ha ökat med 30 procent de senaste två åren. Fyra av tio dagligvaruhandlare tycker att brottsligheten numera är så hög att det är svårt att behålla personal. Tre av tio har svårt att rekrytera av samma anledning. Siffrorna för övrig handel är lägre.

– Ökningen går i linje med den utveckling vi har på många platser. När brottsligheten ökar och samhället i någon mån inte är på plats skapas det otrygghet, men också frizoner för individer att bete sig lite hur som helst, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Hot mot anställdas barn

I rapporten, baserad på enkätsvar från handlare, är det oklart om personalen utsätts för verbal eller fysisk misshandel. Det framgår inte heller vilken typ av hot de anställda möter. Men enligt Per Geijer sker det oftast när kunderna frågas om legitimation eller i ingripanden mot stölder.

– Vanligtvis får medarbetare höra att de ska komma tillbaka efteråt och att man ska få stryk eller att de ska leta rätt på deras barn, säger Per Geijer.

För mig räcker det för att säga att det får vara nog, så här kan det inte se ut.

Siffrorna bör tas med en nypa salt, eftersom bara 18 procent eller 864 av de tillfrågade handlarna har svarat på enkäten. Men Per Geijer tycker att trenden är tydlig nog.

– För mig räcker det för att säga att det får vara nog, så här kan det inte se ut. Utvecklingen går åt helt fel håll, säger han.

Facket: ”Respekten har minskat”

Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels, har inte tagit del av Svensk Handels rapport. Men han är inte heller förvånad över en ökad hotbild.

– Respekten ute i butikerna har minskat. Som kund tar man för sig mycket mer i dag och säger saker till de anställda som man inte gjorde för ett antal år sedan, säger Krister Colde.

Handlarna efterlyser framför allt tillträdesförbud för personer som regelbundet kommer tillbaka och är hotfulla och stjäl. Facket tycker att det är en bra idé, men vill också att arbetsgivarna tar ett större ansvar. Enligt Krister Colde skulle de anställda kunna få utbildningar i hur de ska hantera hotfulla situationer. Hot och våld skulle även kunna vara en stående punkt på arbetsplatsträffar.

– Hur jobbar vi med de här frågorna när det händer? Vad har vi för rutiner, ska vi ringa till en chef eller polisen? Jag tror inte de anställda har en aning om hur de ska hantera såna här situationer, säger Krister Colde.

Rapport om ökad brottslighet i handeln

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel tagit fram en ny rapport som visar att brottsligheten ökar inom branschen.

Undersökningen släpps i samband med en kampanj för att öka säkerheten i handeln.

Här hittar du rapporten: Stölder och svinn i detaljhandeln 2019