Vem bestämmer om förstadagsintyg?

CEnligt lag får arbetsgivaren bara begära ut ett förstadagsintyg om det finns ”särskilda skäl”. Oftast brukar det ske när det finns misstanke om missbruk eller om den anställda har varit sjuk flera gånger på kort tid. Det är upp till chefen att avgöra. Syftet är framför allt att fånga upp medarbetare som inte mår bra.

Kan chefen kräva förstadagsintyg samma dag som sjukanmälan?

Chefen får inte be om ett förstadagsintyg utan förvarning. I så fall har du rätt till sjuklön även om du inte lämnar in ett intyg. Du måste ha informerats om kravet innan sjuktillfället.

Måste kravet på förstadagsintyg vara skriftligt?

Ja. Kravet på förstadagsintyg ska vara nedskrivet och röra en specifik tidsperiod – som längst i ett år. Det måste tydligt framgå varför chefen vill ha förstadagsintyg av just dig.

Vem betalar för läkarbesöket vid förstadagsintyg?

Om din arbetsgivare har kollektivavtal med Handels betalar arbetsgivaren för läkarbesöket. Antingen genom företagshälsovården eller om du behöver gå till vårdcentralen. Detta gäller bara förstadagsintyg och inte när du behöver skaffa ett intyg dag åtta av sjuktiden. Om det inte finns kollektivavtal kan du få betala själv.

Vad händer om jag vägrar lämna förstadagsintyg?

Det värsta som kan hända om du vägrar lämna ett intyg är att du inte får ut din sjuklön. För avskedande krävs att du ska ha varit borta från jobbet utan giltigt skäl under en längre tid. Kravet på förstadagsintyg får inte användas som bestraffning. Vänd dig till facket om chefen inte lever upp till reglerna eller håller inne sjuklönen utan att ha rätt till det.

Källa: Handels