1. Chefen bestämmer

Enligt lag får arbetsgivaren bara begära ut ett förstadagsintyg om det finns ”särskilda skäl”. Oftast brukar det ske när det finns misstanke om missbruk eller om den anställda har varit sjuk flera gånger på kort tid. Det är upp till chefen att avgöra. Syftet är framför allt att fånga upp medarbetare som inte mår bra.

Från när behöver jag visa sjukintyg?

Frågor om jobbet

2. Inget krav samma dag

Chefen får inte be om ett förstadagsintyg utan förvarning. I så fall har du rätt till sjuklön även om du inte lämnar in ett intyg. Du måste ha informerats om kravet innan sjuktillfället.

3. Kräv en motivering

Kravet på förstadagsintyg ska vara nedskrivet och röra en specifik tidsperiod – som längst i ett år. Det måste tydligt framgå varför chefen vill ha förstadagsintyg av just dig.

4. Pengarna tillbaka

Om du behöver fixa ett intyg betalar arbetsgivaren för läkarbesöket, enligt Handels kollektivavtal. Antingen genom företagshälsovården eller om du behöver gå till vårdcentralen. Detta gäller bara förstadagsintyg och inte när du behöver skaffa ett intyg dag åtta av sjuktiden.

5. Om det blir problem

Kravet på förstadagsintyg får inte användas som bestraffning. Det värsta som kan hända om du vägrar lämna ett intyg är att du inte får ut din sjuklön. För avskedande krävs att du ska ha varit borta från jobbet utan giltigt skäl under en längre tid. Vänd dig till facket om chefen inte lever upp till reglerna eller håller inne sjuklönen utan att ha rätt till det.

Källa: Handels