Digitalisering, e-handel och internationell konkurrens har förändrat handelsbranschen kraftigt de senaste tio åren. Men företagens vinster och lönsamhet har inte minskat, utan tvärtom ökat, visar Handels i en ny rapport. 2016 och 2017 är de bästa åren i tioårsperioden från 2008. Sällanköpshandeln har gått bäst och särskilt de största företagen har ökat sina vinster.

Högre personalkostnader ger högre vinster

Rapporten visar också ett positivt samband mellan personalkostnad och vinster: företag med högre personalkostnader har också högre vinster. Företagens personalkostnader har ökat under tioårsperioden, men vinster och lönsamhet har ökat ännu mer.

– En vanlig uppfattning är att ökande personalkostnader leder till sjunkande lönsamhet, men våra resultat tyder på att det snarare är tvärtom, säger Handels chefsekonom Stefan Carlén som har skrivit rapporten. 

Har en motsatt bild

Arbetsgivarna har dock en motsatt bild av verkligheten. Svenska löner har ökat för snabbt de senaste åren, skrev sex arbetsgivartoppar, däribland Svensk Handels vd Karin Johansson, på DN Debatt i mitten av maj. De hänvisar till en egen rapport och kräver att lönerna ökar långsammare i nästa års avtalsrörelse.

Stefan Carlén håller inte med.

– Om konjunkturen går ner är det ännu viktigare att hålla uppe lönerna så att folk har råd att konsumera. Annars fördjupas lågkonjunkturen ännu mer, säger han.

Strömmen av rapporter och debattartiklar från fack och arbetsgivare är ett tecken på att avtalsrörelsen närmar sig. I början av nästa år möts parterna vid förhandlingsbordet för att göra upp om kommande års löneökningar. Fram till dess lär de fortsätta träta om hur verkligheten ser ut.

Fakta: Handels rapport

Handels rapport heter Hur har handelns vinster och lönsamhet påverkats av strukturomvandlingen?

Författare är Stefan Carlén och Martin Rosenström

Följande slutsatser dras:

  • Detaljhandeln lider inte av minskad lönsamhet, som många befarat.
  • Såväl vinster som lönsamhet har ökat mellan 2008 och 2017. Det bästa året var 2016, följt av 2017.
  • Den starkaste delbranschen är sällanköpshandeln (t ex kläder, möbler och elektronik) – också det i kontrast mot vad många befarat.
  • De största företagen har tagit marknadsandelar och ökat sina vinster mest, men även de allra minsta företagen går bra. Företag med 10–49 anställda har sämst utveckling. 
  • Det går inte att se att höga personalkostnader leder till sämre lönsamhet. Tvärtom innebär högre personalkostnader bättre lönsamhet.