Jag jobbar på ett företag som för en tid sedan försattes i konkurs. Konkursförvaltaren har sagt till oss att vi kommer bli uppsagda, och att hon kommer försöka sälja företaget. Om konkursförvaltaren hittar en köpare, kommer jag att få tillbaka min tillsvidareanställning av den nya ägaren då?

/Jessica

Svar

Nej, inte per automatik. Alla villkor bryts vid en konkurs. De av eranställda som har en återanställningsrätt i det nya företaget kommer behöva tillfrågas om ni vill återanställas, innan arbetsgivaren kan anställa helt ny personal. Dock har ni inte per automatik rätt till den anställningsform ni hade hos den förre arbetsgivaren. Om du blir tillfrågad att påbörja i exempelvis en provanställning hos den nya ägaren, gör den nya ägaren inget formellt fel genom att erbjuda denna anställningsform.
Emma, facklig rådgivare, Handels direkt