Jag undrar över hur ofta jag som förälder har rätt att ansöka om föräldraledighet. Min kollega sa att anställda har rätt till tre ledighetsperioder per år. Visst har jag rätt till fler perioder än så med hänsyn till att jag har tre barn?

/Svetlana

Svar:

Då det kommer till förläggning av föräldraledighet regleras det i föräldraledighetslagen att ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Antalet perioder påverkas inte av hur många barn en anställd har utan tre perioder gäller för samtliga anställda. Från dessa perioder undantas dock ledighet för bl.a. vård av barn, besök hos mödravården, föräldrautbildning samt inskolning.

Caroline, facklig rådgivare, Handels direkt