De 350 anställda på Elgiganten Logistik på Torsvik utanför Jönköping kommer från 48 länder och talar ett 30-tal språk. Skyddsombuden och fackklubben har betonat vikten av att alla talar svenska på arbetet.

– Det är viktigt att alla förstår varandra. Både av säkerhetsskäl när man kör truck och hanterar gods, och för att ingen ska känna sig utanför eller trakasserad, säger Handels klubbordförande Johan Hambrink till Handelsnytt.

Johan Hambrink

Även på raster

När företaget skulle uppdatera sin språkpolicy ville arbetsgivaren skriva in förbud mot att använda andra språk än svenska även på raster. Fackklubben avrådde.

– Domar från arbetsdomstolen slår fast att man inte kan förbjuda någon att tala sitt hemspråk på rasten, som ju är obetald fritid, säger Johan Hambrink.

Arbetsgivaren stod på sig och hävdade att man har rätt att bestämma vilket språk som används i företagets lokaler.

När den nya policyn lanserades i mitten av maj väckte den häftiga protester bland många anställda. Flera valde att äta sin lunch utanför stängslet till arbetsplatsen för att kunna använda sitt modersmål. Även fackklubbens styrelse fick ta emot häftig kritik.

– Vi möttes av vilda protester på medlemsmötet, säger Johan Hambrink.

Korrigerar policyn

I onsdags uppmärksammades språkstriden i Jönköpings-Posten (JP). Samma dag meddelade Elgiganten att man korrigerar sin policy.

– För att undvika utanförskap har vi svenska som gemensamt språk på vår arbetsplats under arbetstid. Vi uppmuntrar även att vi, i största mån, tar hänsyn till detta under raster, sa platschefen Per Hansson till JP.

Johan Hambrink anser att arbetsgivaren inte kan ställa krav så länge man anställer personer med bristfälliga kunskaper i svenska.

– Vi har påtalat det. Vi diskuterar med HR om att ordna någon form av svenskutbildning.