Hur blev det så här – vad var det som hände?
Facket var min trygghet – vad hände som vände
medlemmarna mot sin egen organisation?
Varför glömmer alla ALLA och bara ser till sin egen person… 

Vad var det som hände – när var det det vände? 
Facket som var vår trygghet möts med förakt 
Ombudsmännen är rädda och bara sitter där för att håva in sin feta lön
men hör de en arbetares bön?

Ombudsmännen ser till sin egen person,
de har satt sig till rätta i sin position
och glömt bort var de är – i vilken organisation

Vad är det för hedersuppdrag de fått, 
deras sinnen släpper igenom blått 
bara de slipper ifrågasätta och ta striden
arbetarrörelsen har blivit helt vriden
och gått på myten om sig själv 
Historien har runnit ut i glömskans älv 

Våra fackliga företrädare säger: ”De som stred – det var inte vi 
Vi gör allt för att låta bli 
att bita den arbetsgivarhand som föder oss” 

Ideologin är som ett tomtebloss 
som blossar upp när det ska utbildas och värvas in 
men sedan blir ideologins vatten till förrädiskt vin
som delas med kapitalet 
skit i lagarna och avtalet 

Fackföreningsrörelsen har blivit högervriden av rädsla och bekvämligheten
men vad hände med solidariteten?
Vad hände med löftet – vart tog det vägen? 
Löftet vi skulle skydda i alla lägen 
försvann i anpassningsfasen 

Det är sanningen bakom medlemsrasen