Jag jobbar i en butik och i sommar kommer jag att vikariera för min chef och utföra i princip allt som butikschefen normalt sett gör. Kan jag begära något lönetillägg? Butiken har detaljhandelsavtalet. /Alma 

Svar:

Om du kommer att vikariera i högre befattning under minst två veckors tid ska du enligt kollektivavtalet få en särskild ersättning. Du bör komma överens om vad ersättningen ska vara innan vikariatet påbörjas för att undvika oklarheter i efterhand. 
Elin, facklig rådgivare, Handels direkt