Klädföretaget Nellys ledning lanserade nyligen planer på att eventuellt överge Falkenberg och flytta till Borås, cirka tolv mil bort. Kunders krav på snabba leveranser och nya möjligheter med digitalisering och automatisering gör att klädföretaget ser över sin lagerverksamhet. Annat som väger in är att det ska byggas bostäder intill lagret i Falkenberg och att huvudkontoret finns i Borås.

Om det blir en flytt får de 166 anställda följa med och behålla sina jobb, enligt företaget. Men det blir svårt för de flesta enligt fackklubbens ordförande Ulf Davidsson som säger att folk i så fall måste ryckas upp ur sitt sociala sammanhang.

– Att pendla är i stort sett en omöjlighet, säger Ulf Davidsson.

”Inga försök att kolla Falkenberg”

Fackklubben har därför utnyttjat möjligheten att ta in en arbetstagarkonsult, en utomstående person som kan räkna på om företaget verkligen skulle tjäna på en flytt.

– Det var väntat att vi inte skulle vara kvar i lokalerna, men det framkommer ingenting som tyder på att de gör några försök att kolla Falkenberg med omnejd, säger Ulf Davidsson.

Arbetstagarkonsult

Facket har rätt till att ta in en arbetstagarkonsult om ett företag med minst 50 anställda vill göra förändringar som har stor betydelse för företagets ekonomi och anställda. En sådan person hjälper facket att gå igenom företagets underlag för förslag och beslut. Tanken är att facket ska kunna medverka i beslut som rör företagets framtid.

Källa: Utvecklingsavtalet mellan Handels, Svensk Handel och Unionen

Inom en månad väntas arbetstagarkonsulten komma med sin rapport och om det blir en flytt uppges den ske våren 2021. Ulf Davidsson uppskattar att företaget avslöjar sina planer i god tid och har inte mött dystra miner hos ledningen för att facket tar in en arbetstagarkonsult.

– De är mycket väl förstående till att vi nyttjar våra rättigheter. Vi försöker bara se till så att allting har gått rätt till.