Kappahls anställda har sedan länge fått provision utöver lönen, baserat på försäljning och arbetade timmar. Nu förändras systemet så att endast de som arbetar i lönsamma butiker får ta del av extrapengarna.

För att få bonus i lönekuvertet måste butiken ha nått föregående års försäljning. Ju bättre den går utöver det, desto mer pengar betalas ut. Anställda i butiker som går sämre än året innan får ingen provision alls.

– Naturligtvis kommer vi att få medarbetare som är missnöjda. De som har fått provision tidigare kanske blir helt utan, medan andra kanske tycker att det är jättebra för att deras butik har gått jättebra i många år, säger Jens Lindström, ombudsman på Handels.

Så mycket får Kappahls anställda

Enligt det nya bonussystemet får Kappahls anställda fyra kronor per arbetad timme om de når upp till förra årets försäljning. För varje procentuell försäljningsökning utöver det belönas medarbetarna med en krona per arbetad timme.

Källa: Handels

Det nya bonussystemet ska testas i ett år. Kappahl har beslutat om det på egen hand, utan att komma överens med Handels. Eftersom bonusen är en förmån utanför kollektivavtalet har de möjlighet att göra det, men facket kommer att framföra synpunkter från de anställda.

– Det är kanske inte den vägen vi skulle ha velat gå fullt ut eftersom företaget kapar bort delar av anställdas löner, säger Jens Lindström.

Kappahl: Lättare för anställda att påverka

Kappahl välkomnar synpunkter från facket och försvarar det nya systemet med att de anställdas lön inte påverkas, utan bara eventuella extrapengar. I stället lyfter Sverigechefen Martin Barden fram att de anställda kommer att få större chans att påverka sin provision.

– Alla våra medarbetare har en stor påverkansgrad i hur försäljningen i butik utvecklar sig, utifrån arbetssätt och engagemang i kundmötet. Bonussystemet ger medarbetarna möjlighet att tjäna mer, utöver sin lön, än tidigare, säger Martin Barden.