Handels har ett uttalat mål om att minska sin klimatpåverkan. I det ingår att ersätta flygresor med tåg, eftersom en stor del av fackförbundets miljöpåverkan sker genom resor. Ändå ökade Handels sitt flygande med 24 procent mellan 2017 och 2018 enligt Handels hållbarhetsrapport.

– Det känns ju inte så bra, det är klart att det inte gör det. Nu uppmärksammar vid det och tar nya tag till 2019. Det ser redan mycket bättre ut, säger Handels förbundssekreterare Mats Hedgren.

Ökningen beror på fler inrikesflygningar. Handels flög till exempel 31 gånger mellan Stockholm och Göteborg 2018. Detta trots att miljöpolicyn anger att flyg ska undvikas. Enligt fackets resereglemente får flyg bara väljas om man tjänar fem timmar på en resa tur och retur.

Att flyget ändå väljs framför tåget mellan städerna kan enligt Mats Hedgren bero på att vissa har tagit tåget till Göteborg från exempelvis Halmstad och sedan flugit. Dörr till dörr kan en person därför ha vunnit fem timmar på att flyga.

– Det kan vara en och annan som har tagit flyget från Göteborg direkt också som vi inte har uppmärksammat. Men nu har vi stoppat det väldigt mycket, säger han.

Naturvårdsverket: Bättre resa med tåg

En annan orsak till det ökade flygandet i fjol kan enligt Mats Hedgren vara att Handels anställde medarbetare som inte bor i Stockholm och som under det första året har rätt till några hemresor. Han lyfter också fram att fackförbundets verksamhet kan skifta från år till år och därmed påverka resandet.

– Jag tror inte att det är något okynnesflygande, säger han.

Enligt Naturvårdsverket är det viktigt att begränsa antalet flygresor för att minska klimatpåverkan i tillräcklig takt. Detta då klimatpåverkan nästan fördubblas om utsläppen från användning av fossila bränslen sker i luften jämfört med på marknivå.

– Det är så klart bäst att undvika transporter överhuvudtaget. Men att resa kollektivt och framför allt med tåg är väldigt klimatsmart, säger Johannes Morfeldt, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Så påverkas klimatet av Handels resor

En person som flyger tur och retur mellan Stockholm och Göteborg släpper ut 0,266 ton koldioxid. Det ger samma miljöpåverkan som tre månaders köttätande hos den genomsnittliga svensken.

För att hålla temperaturökningen under två grader bör utsläppen minska till högst 1 ton per person och år 2050.

Växthusgasutsläppen från Handels flygresor ökade från 230,9 ton koldioxid 2017 till 286 ton koldioxid 2018. Handels tågresor resulterade i 0,00156 ton koldioxid 2018.

Källa: My climate, Naturvårdsverket

Bryr du dig om facket jobbar miljövänligt?

Maria Hinders Coop Älvdalen

– Självklart! Handels måste bidra lika mycket till miljön som alla andra. Man ska tänka klimatsmart, åka tåg kanske i stället för bil. Gärna elbil och åka kollektivt om det finns möjlighet. Kanske samåka om man är flera stycken så man inte tar varsin bil. Jag tycker det är viktigt att köpa Fairtradeprodukter också. Det har ju med arbetsmiljön att göra, att de som producerar får löner för det de ska.

Bild: Privar

Savvas Iordanidis Ewerman Grönsaksspecialisten Helsingborg

– Jag tycker vi ligger så pass långt fram i miljöfrågorna i Sverige så jag har inte det som högsta prioritering och tycker inte heller att förbundet ska lägger ner energi på det just nu, utan på andra grejer till exempel lönerna. Jag tycker det har gått för långt miljösnacket i Sverige, med Greta och så. Det har blivit lite onödig överdrift.

Bild: Privat

Felice Falk Blomsterlandet Halmstad

– Jag bryr mig mycket om miljön, så det är klart att jag tycker att det är viktigt att facket även jobbar för det. Jag är ju aktiv inom facket och det är mycket papper man får hem och så. Det kanske hade varit bättre att köra det elektroniskt till exempel i framtiden.