Vid årsskiftet larmade skyddsombudet på en Willysbutik i Dalarna till Arbetsmiljöverket om oro, otrygghet och konflikter på arbetsplatsen. 

Arbetsmiljöverket, AV, kräver nu att arbetsgivaren ska göra en utredning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Detta ska göras av en oberoende part och i samarbete med skyddsombudet. 

Willysgranskningen

"Chefen har kränkt oss i tio år"

Nyheter

Arbetsgivaren ska också se till att de chefer som har ansvar för arbetsmiljön har rätt utbildning för att klara uppdraget. 

Anställda riskerar bli sjuka

AV skriver i sitt beslut att bristerna i arbetsmiljön kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig och hotar med 80 000 kronor i vite om butiken inte uppfyller kraven innan den 8 oktober. 

Willysgranskningen

Kränkande chefer på flera Willysbutiker

Nyheter

Företagshälsovården gjorde en enkät bland alla anställda i somras och ska under september och oktober hålla olika workshops kring arbetsmiljön.

– Det framkom alarmerande saker i enkäten. Flera har problem med både den psykiska och fysiska hälsan. Jag vet inte riktigt hur de ska kunna fånga upp dem som mår så dåligt utan individuella samtal. Men vi får se framöver vad som händer, säger skyddsombudet.

”Allvarligt när medarbetare inte mår bra”

Arbetsgivaren har även påbörjat utbildning för cheferna. Willys kommunikationschef Johanna Eurén säger att arbetsgivaren upplever att samarbetet fungerar bra med facket, skyddsombud och företagshälsovård. 

– Det är väldigt bra att vi får genomlyst situationen ordentligt. Vi håller med om att det är allvarligt när medarbetare inte mår bra på arbetsplatsen. Vi är ju nu mitt uppe i processen med att identifiera problem och arbeta fram möjliga lösningar, säger hon. 

Willysgranskningen

Handelsnytt har tidigare berättat om problemen i butiken i Dalarna. I juni granskade Handelsnytt arbetsmiljön på Willyskedjan. Där vittnade anställda på flera butiker runt om i landet om kränkande chefer, rasism, mobbing och straff i form av dåliga scheman. Willys svarade att majoriteten av de anställda är nöjda med sina chefer.

Läs hela granskningen här.