Den som har fullt upp i kassan i mer än fyra timmar per arbetsdag kan få rätt till hälsokontroller för att upptäcka skador i tid. Arbetsmiljöverket har beslutat att personer med ett så kallat handintensivt jobb ska erbjudas läkarundersökningar vart tredje år.

Till dessa jobb räknas alla arbeten som skyddsombud och arbetsgivare bedömer sliter mycket på händer och handleder – oavsett om det är i en butik, på ett lager eller någon annanstans.

Gäller butiker med högt tryck

För att klassas som ett handintensivt jobb enligt Arbetsmiljöverket ska handlederna under minst fyra timmar om dagen vara ”aktiva, de vinklas mot sitt ytterläge, i kombination med kraft”.

Kersti Lorén, ergonom på Arbetsmiljöverket, säger att hälsokontroller kan bli aktuellt på välbesökta butiker som Gekås i Ullared.

– Eller en Ica på en fredag, när man har ett ständigt pågående flöde av varor. Då skulle man kunna ta reda på om arbetet är handintensivt, säger hon.

I en klädbutik, där arbetet är mer varierat, räknas jobbet sannolikt inte som handintensivt.

Kersti Lorén påpekar att hälsokontrollerna ska ges först när skyddsombud och arbetsgivare inte har hittat ett sätt att undvika det handintensiva arbetet, genom att till exempel variera arbetsuppgifterna.

Arbetsgivarna får två år på sig

Det nya kravet börjar gälla 1 november och arbetsgivarna måste erbjuda hälsokontroller till personer som jobbar handintensivt i dag senast 31 oktober 2021.

– Alla som ska hjälpa till med riskbedömningar kommer att ha två år på sig att lära sig mer om detta, säger Kersti Lorén.

Hon säger att det går att kräva hälsokontroller redan i dag vid risk för belastningsskador, även om regelverket är otydligare.

– Har man besvär ska man inte vänta till 2021. Det finns en paragraf man kan använda redan nu.

Handarbete kan ge problem

Intensivt arbete med händerna kan leda till besvär i handleder, armbågar, axlar och nacke med ihållande verk och domningar som förvärras av belastning. Det kan bli svårt att hålla i saker, hälla upp kaffe eller sträcka sig efter något. För att motverka skador bör handintensivt arbete avlastas med andra arbetsuppgifter så att händer och handleder får vila.

Den omarbetade föreskriften AFS 2019:3 träder i kraft 1 november. Arbetsgivare måste erbjuda hälsokontrollerna senast 31 oktober 2021.

Källa: Arbetsmiljöverket