Läget på centrallagret i Ulricehamn beskrivs som ”kaotisk” och ”rent livsfarlig” i en anmälan från skyddsombuden. Bifogade bilder visar hur leveranser lämnas huller om buller över lagergolvet, och att lastpallar med upp till 14 kartonger staplade på varandra lutar betänkligt. 

Pågått i två år

Enligt anmälan har problemen pågått i två år. Det handlar dessutom om att trasiga portar gör lastbryggorna hala när det regnar och snöar in, samt att truckar körs i smala gångar utan sikt.

– De måste se till att det finns utrymme på torget, så att det finns plats utan att pallar ligger på varandra. De är inte stadiga, säger Ernad Suntic, ombudsman och regionalt skyddsombud för Handels.

Är det livsfarligt?

– Ja, det skulle jag säga. Den delen som handlar om truckkörning där det inte finns plats och pallar som ligger på varandra.

Varför har inget hänt på två år?

– När det gäller de trasiga portarna så kan företaget inte komma överens med byggherren om vem som är ansvarig för att fixa vad. Men företaget har åtagit sig att genomföra vissa åtgärder, som att stoppa inflödet av gods till lagret när det inte finns plats.

Vad händer nu?

– De har fram till den 3 oktober på sig och om vi inte ser något ljus i tunneln då så får Arbetsmiljöverket åka dit, säger Ernad Suntic.

Johanna Winther är operativ chef på Lager 157. Hon instämmer i skyddsombudens kritik av situationen på centrallagret.

– De har helt rätt i beskrivningen, det föreligger brister. Men vi har haft en dialog med ombuden och har en plan för att det här ska åtgärdas.

Två lastpallar med vardera sju kartonger staplas på varandra, med risk för ras som följd.

Hon menar att orsaken till att det tagit sådan tid att åtgärda bristerna är att verksamheten är ny.

– Vi kunde ha processat saken snabbare, men byggnaden uppfördes för två år sedan och vi har haft inkörningsproblem. Det främsta problemet är portarna, där för vi en diskussion med byggherren och portleverantören, vilket måste ske med större skyndsamhet nu. Det råder ingen diskrepans mellan vår bild och skyddsombudens.

Men de beskriver situationen som livsfarlig?

– Det är så skyddsombuden valt att uttrycka sig, och problemen måste helt klart åtgärdas. Det är ingen trevlig arbetsmiljö. Vi har en personalgrupp som gör ett otroligt bra jobb i en expansiv verksamhet. Det är tråkigt att de har drabbats av att vi inte har hängt med i utvecklingen.