– Vi har ett uppdrag att generera överskott till Frälsningsarméns sociala arbete, och vi är som alla andra företag i detaljhandeln konkurrensutsatta. Vi måste anpassa våra kostnader helt enkelt.

Anställda vi pratat med uttrycker en stor besvikelse över att Myrorna vars överskott ska gå till att bekämpa fattigdom väljer att hyvla. ”Nu är det vi som blir fattiga”, säger en anställd. Vad är ert svar till dem?

– Det enkla svaret är att om vi inte lämnar det resultat som krävs av oss kan inte Frälsningsarmén bedriva delar av sitt sociala arbete. Det är såklart olyckligt att det drabbar våra anställda. Men klarar vi inte målen så finns vi ändå inte.

Det är såklart olyckligt att det drabbar våra anställda. Men klarar vi inte målen så finns vi ändå inte.

Caisa Ingemarsdotter, försäljningschef Myrorna.

Vad säger er ägare om detta?

– De är informerade såklart. Beslutet är fattat av vår styrelse där Frälsningsarmén är representerade.

I Stockholm vill ni att alla anställda ska gå ner till 50 procent, minus butikschef, biträdande butikschef och en säljledare. Är planen samma för resten av Sverige?

– Det stämmer att det inte bara gäller Stockholm. Det finns en grundplan för alla butiker. Men det beror lite på storleken på butiken och läget, så att precis alla ska ner till 50 procent är inte rätt. Vi är inne i förhandlingar nu, och därmed är inte något beslutat. Jag tycker vi har bra diskussioner.

Varför väljer ni att hyvla allas timmar i stället för att säga upp i turordning, alternativt stänga butiker?

– Vi har stängt några butiker som varit olönsamma. Men sen är det ett pussel i hur många anställda man måste vara för att driva runt en butik sex till sju dagar i veckan. Vi får inte ihop det på annat sätt. Detta är resultatet.

En annan kritik är att ni försöker bredda er till ett ”Stureplansklientel”. En anställd menar att det här är ett sätt att stöta bort äldre anställda.

– Det finns ingen sådan plan över huvud taget. Alla anställda är uppskattade medarbetare. Samtidigt försöker vi som alla andra att hitta nya kunder och bredda vår målgrupp.

Till exempel genom att satsa på personal shoppers?

– Ja vi tror på det, i lagom skala. Vi tror att många vill börja handla second hand, men att man inte riktigt vet hur man gör. Därför är det en kundservice som vi vill erbjuda. Men vår grundverksamhet är densamma.

Vi tror att många vill börja handla second hand, men att man inte riktigt vet hur man gör. Därför är det en kundservice som vi vill erbjuda.

Caisa Ingemarsdotter om satsningen på personal shoppers.

Jag hör också att sorteringen är underbemannad, vilket resulterar i fel prissättning och att varor slängs i onödan. Vad säger ni om det?

– Att ta emot gåvor, sortera och prissätta är ett av våra stora uppdrag. Vissa saker slängs så klart. Det kan vara trasiga eller på andra sätt olämpliga att sälja. Det är klart att det finns förbättringar att göra, men jag ser det inte som ett stort problem.

Ni har många som gör arbetspraktik hos er. Hur kommer de att påverkas?

– Vi ser inga hinder för att fortsätta med det. Det ligger med i planen framöver.

Fakta: Myrorna

Myrorna har drygt 30 butiker och 370 anställda i Sverige. Second hand-kedjan ägs av Frälsningsarmén men drivs som ett eget företag med en egen styrelse.

I fjol omsatte kedjan 257 miljoner kronor. 13 miljoner kronor gick till Frälsningsarméns sociala arbete.

2018 hade cirka 2 000 personer arbetspraktik hos Myrorna. Utöver det gjorde omkring 500 personer samhällstjänst i kedjans butiker.

Källa: Myrornas årsredovisning

Fakta: Hyvling

Hyvling innebär att arbetsgivaren sänker arbetstiden för de anställda utan hänsyn till turordning (sist in först ut).

I kollektivavtalen för butiksanställda finns ett visst skydd vid hyvling. En anställd kan inte få sina timmar minskade från en dag till en annan. Man får en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden enligt lagen om anställningsskydd (las).