I går gick fackförbunden Byggnads, Kommunal, Seko, Fastighets och Målarna ut med beskedet om att man lämnar förhandlingarna om las. Sedan tidigare har även Pappers dragit sig ur.

Förhandlingarna sker mellan LO, tjänstemännens samverkansorganisation PTK och Svenskt Näringsliv. De kom till efter januariavtalet där regeringen och C och L beslutade att arbetsrätten skulle ”moderniseras”. Man öppnade samtidigt upp för att låta arbetsmarknadens parter själva lösa frågan. Om inte skulle lagstiftning ta vid.

LO:s krav på arbetsgivarna – reglera hyvlingen

Nyheter

Dokument väcker känslor

Det som nu fått sex förbund att lämna förhandlingsbordet är en avsiktsförklaring där man beskrivit hur de fortsatta förhandlingarna ska gå till. Enligt de avhoppade förbunden är avsiktsförklaringen mycket långtgående.

– Det går till och med längre än inriktningen i Januariavtalet. Dokumentet öppnar upp hela las till våra medlemmars nackdel. Detta kan vi inte acceptera och därför lämnar vi förhandlingarna, säger Valle Karlsson, ordförande Seko i en kommentar till Arbetet.

De som lämnar hänvisar till en principöverenskommelse där arbetsgivaren får lättare att säga upp anställda. Låt mig vara tydlig, en sådan överenskommelse finns inte.

Susanna Gideonsson, ordförande i Handels.

Handels är ett av de åtta förbund som ännu inte lämnat förhandlingarna. I ett inlägg på Facebook förklarar ordföranden Susanna Gideonsson varför.

– De som lämnar hänvisar till en principöverenskommelse där arbetsgivaren får lättare att säga upp anställda. Låt mig vara tydlig, en sådan överenskommelse finns inte. Handels har krävt en avsiktsförklaring för att säkerställa att våra viktiga frågor fortsättningsvis finns med i de gemensamma förhandlingarna. Det är avgörande när vi ska besluta om vilka frågor vi ska driva i våra egna avtalsförhandlingar, skriver Gideonsson och utvecklar:

– Men det papper som nu diskuteras är inte en överenskommelse mellan parterna. Det är arbetsgivarnas eget förslag och inget vi har gått med på.

Pågår redan förhandlingar om arbetsrätten

Hon hänvisar vidare till de förhandlingar som LO begärde med Svenskt Näringsliv för några år sedan och som också berör arbetsrätten. I dessa har Handels drivit frågor som allmän visstid och hyvling.

Svenskt Näringsliv gör tumme upp till LO

Nyheter

Det är självklart tråkigt att flera förbund inte vill fortsätta, vi behöver varandra för att hitta bra lösningar som gynnar hela LO-kollektivet

Susanna Gideonsson, ordförande i Handels.

Gideonsson avslutar inlägget med att poängtera att det inte finns någon överenskommelse om försämrad anställningstrygghet samt att förhandlingarna är långt ifrån klara.
– Det är självklart tråkigt att flera förbund inte vill fortsätta, vi behöver varandra för att hitta bra lösningar som gynnar hela LO-kollektivet, skriver hon.