Hej! Jag jobbar på Ica med ett deltidskontrakt på 30 timmar i veckan. Varannan fredag stänger jag butiken och jobbar då ett fyratimmarspass. Jag har en timmes resväg till jobbet, vilket gör det omotiverat att komma in för detta pass. Är det rimligt att ha ett så kort pass?   /Malin

Svar:

I detaljhandelsavtalet står det att arbetsgivaren ska arbeta för att schemalägga anställda med högre sysselsättningsgrad med pass som är minst fem timmar. Arbetstiden får dock inte understiga tre timmar. Arbetsgivaren ska kunna förklara varför schemaläggningen inte uppfyller detta. 
Per, facklig rådgivare, Handels Direkt