Hej! Vad gäller om och när en arbetsgivare vill säga upp personal?
/Caroline

Svar:

Arbetsgivaren har skyldighet enligt § 19 i MBL att informera då de tänker göra en förändring av betydande art. Vilket innebär att minsta förändring som berör arbetet ska förhandlas. Till exempel uppsägningar av personal. Därefter ska man gå till beslut och den förhandlingen är enligt § 11 MBL. Lagen säger att vi som facklig organisation ska få möjlighet att tycka och komma med förslag innan beslut fattas. I denna fråga så kan den fackliga organisationen vara fackklubben på jobbet eller så har förhandlingar skett med en ombudsman från den Handelsavdelning din arbetsplats tillhör.
Monica, facklig rådgivare,
Handels Direkt