På tisdagskvällen träffade Handels centrala kollektivavtal med de två arbetsgivar­organisationerna Svensk Handel och Sveriges Frisörföretagare. Detta som ett sätt att hantera den drastiskt minskade kundtillströmningen till butiker och frisörsalonger i coronakrisen.

Avtalen ansluter till de regler för korttidspermittering som regeringen införde i måndags, den 16 mars. Det betyder att företag med kollektivavtal kan träffa lokala överenskommelser om korttids-permittering. Möjligheten gäller personer som varit anställda i minst tre månader. En anställds arbetstid minskas då med 20, 40 eller 60 procent. Lönen minskar dock bara med 4, 6 respektive 7,5 procent tack vare det statliga stödet. Avtalen gäller från 16 mars och hela resten av året.

På en presskonferens den 14 april meddelade regeringen att systemet för korttidspermittering förstärks så att arbetstiden kan minskas till 80 procent.

Den anställda kommer då att få ut 88 procent av sin tidigare lön, där arbetsgivaren står för 28 procent och staten för resten.

Exempel: En butiksanställd som normalt är anställd på 50 procent kan som mest få sin arbetstid minskad till 20 procent. Samtidigt får hen behålla 92,5 procent av sin ordinarie lön.

– Tack vare detta kommer jobb att kunna räddas i många handelsföretag genom att de får chans att ”övervintra” under den värsta krisen. Men många kommer ändå att sägas upp, kommenterar Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Alla andra arbetsgivarorganisationer som Handels har kollektivavtal står i kö för att träffa motsvarande permitteringsavtal. Först i kön är KFO som bland annat har avtal för anställda inom Coop.

Det är många handelsföretag som vill införa korttidspermittering för att minska kostnaderna. Bara under tisdagen – innan kollektivavtalen fanns på plats – fick Handels in 27 ansökningar om korttidspermittering, berättar Handels pressekreterare Jens Lundberg. Dessutom inkom 30 nya ärenden som gällde arbetsbrist eller nedläggningar.

Handels rekommenderar klubbar i utsatta företag att gå med på lokala överenskommelser om korttidspermittering.

Permitteringsmöjligheten gäller enbart timmar som anställda har kontrakt på. De extratimmar som många butiksanställda är beroende av för att få en rimlig inkomst omfattas inte. Det är inget att göra åt, menar Per Bardh.

– De timmarna försvinner först. Så ser det ut i delar av detaljhandeln, konstaterar han.

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Handelsnytts nyhetsbrev för fler bra artiklar .