– Många söker nog trygghet. Det är ju oroliga tider och många vet inte vad som kommer att hända med deras jobb. Skönhets- och detaljhandelsbranscherna är hårt utsatta nu, säger Karin Lindehoff, funktionschef på Handels. 

Sedan slutet på förra veckan har förbundet sett en upptrappning på antalet personer som vill gå med. Just nu väntar 1430 personer på inträde. 

– Vi har aldrig sett något liknande. Köerna för att gå med i Handels har mer än fördubblats de senaste dagarna.

Kallar in förstärkning

I dag och i morgon har facket kallat in 25 verksamhetsassistenter, som i vanliga fall har andra arbetsuppgifter, för att hjälpa till med inträdena. Men det kan dröja någon vecka eller två innan man godkänns som medlem. 

– Förhoppningsvis får vi ner köerna om några dagar redan med hjälp av verksamhetsassistenterna. Vi har sagt att om något händer på ens jobb och man ansökt om medlemskap men ansökan ännu inte hunnit bli hanterad kommer vi att hjälpa personerna ändå, säger Karin Lindehoff.

Då är det viktigt att du tar till en skärmdump eller har något annat bevis på vilken dag du ansökte till facket. 

Ökning på a-kassan också

Både samtal och ansökningar om medlemskap har ökat rejält hos Handels a-kassa den senaste veckan. Beredskapen för att möta en stigande arbetslöshet på grund av coronakrisen är än så länge god, menar kassaföreståndare Kim Sandberg.

– Läget är ändå hanterbart, och vi håller hög effektivitet i vår ersättningshandläggning. Samtidigt märker vi av en ökad mängd samtal vilket ger längre väntetider. Ungefär 10 minuter just nu, säger Kim Sandberg, kassaföreståndare på Handels a-kassa.

Kim Sandberg, kassaföreståndare Handels a-kassa.

Trillar in flera per minut

Bara sedan måndagen den 16 mars har man fått in över 1250 nya ansökningar om inträden. Det trillar in flera per minut, säger Kim Sandberg.

– Jämför vi med normala läget så är det fem gånger fler än vanligt bara de tre senaste dagarna, berättar hon.

Att hanteringen i dag är digital, samt att möjligheten finns att jobba hemma underlättar dock handläggningen. Skulle en a-kassa bli överbelastad kan man också flytta resurser från andra kassor som inte är lika drabbade.

Vanliga regler gäller – än så länge

Än så länge gäller de vanliga reglerna för att få inkomstförsäkring. Det vill säga, man måste uppfylla ett arbetsvillkor samt ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Har man varit medlem kortare än 12 månader och ändå uppfyller ett arbetsvillkor har man rätt till grundersättning.

Men för att få fler att omfattas av a-kassan pågår diskussioner om att ändra kraven. Det är något som centralorganisationen Sveriges A-kassor just nu håller på att titta på.

– På Arbetsförmedlingen har man släppt kravet att aktivitetsrapportera. Man kan tänka sig liknande sänkta krav vad gäller arbetslöshetsförsäkringen, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges A-kassor och tillägger att man för en dialog med departement och myndigheter om detta.

På Arbetsförmedlingen har man släppt kravet att aktivitetsrapportera. Man kan tänka sig liknande sänkta krav vad gäller arbetslöshetsförsäkringen

Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges A-kassor

Hårdast drabbat just nu är Hotell och restaurangbranschen, men handeln kan stå på tur härnäst, menar han.

– Inom hotell och restaurang finns väldigt många timanställda. De behöver inte vänta in varseltider och är i praktiken redan arbetslösa. Inom handeln finns det också en risk för att det snabbt kan ske förändringar nu, säger Tomas Eriksson

Uppmaning – gå med

Trots det oroliga läget och de många ansökningar är dock både Kim Sandbergs och Tomas Erikssons råd att gå med i en a-kassa om man inte redan är det. Om inte annat för att säkra grundersättning.

Nyhetsbrev