Var femte svensk säger sig få hälsobesvär av inomhusmiljön på jobbet, i skolan eller bostaden, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten 2017.

I många fall tros boven vara fukt och mögel, men allmänna och vaga symtom gör det till ett svårforskat område eftersom andra orsaker måste uteslutas.

– Det finns lite vetenskaplig kunskap om fukt och mögel. Det är mer erfarenhetsbaserat där vi letar rätt på ett byggnadstekniskt fel, åtgärdar det och sedan blir det bättre, säger Jonas Brisman, överläkare på Arbets- och miljömedicin i Göteborg.

1 av 10 byggnader drabbade

2011 konstaterade Boverket att var tionde byggnad som används som kontor, butik, restaurang eller hotell är mögelangripen.

Arbetsmiljöverkets statistik visar att 52 personer i butik och på lager har fått en arbetssjukdom på grund av dålig ventilation, fukt och mögel de senaste fem åren.

Lungor, hals och hud är områden som kan påverkas av fukt och mögel.

Många fler än så har med all säkerhet drabbats eftersom siffrorna bara rör dem som har anmält sjukdomen. I de fallen måste personen veta att just fukt och mögel ligger bakom besvären. Det kan vara svårt att avgöra med symtom som huvudvärk, hosta med slem och irriterade ögon.

– Det är besvär vi alla har ibland. Vi känner oss tjocka i halsen, har ont i huvudet och man känner sig trött, säger Jonas Brisman.

Enstaka få permanenta problem

Det finns också ett bevisat samband med astma. I enstaka fall blir besvären så allvarliga att de aldrig försvinner.

För att läkaren på vårdcentralen ska misstänka att fukt och mögel ligger bakom behöver patienten sannolikt göra kopplingen själv, enligt Jonas Brisman.

– Det ska mycket till att doktorn tänker på det. De har så mycket annat att tänka på.

Den bilden har även Fredrik Haux, expert på fukt och mögel på Arbetsmiljöverket:

– Jag vet folk som har fått kortison mot symtomen när problemet egentligen var en fuktskada.

Det kan ju vara så att 90 procent på en mögeldrabbad arbetsplats inte känner av någonting. Sen kanske någon annan mår jättedåligt och inte kan jobba.

Fredrik Haux, expert på fukt och mögel på Arbetsmiljöverket

Dessutom reagerar folk väldigt olika i fuktskadade miljöer.

– Det kan ju vara så att 90 procent på en mögeldrabbad arbetsplats inte känner av någonting. Sen kanske någon annan mår jättedåligt och inte kan jobba.

Många blir bättre när de lämnar lokalen

Det tydligaste sättet att veta om sjukdomen beror på lokalerna är att den drabbade blir bättre när man är borta från jobbet vilket de allra flesta blir.

– Som tidigare miljöhälsoinspektör har jag träffat och intervjuat många personer som mådde dåligt i hemmet eller hade problem i skolor och förskolor. Jag har aldrig varit med om att någon har hittat på, säger Fredrik Haux.