”Då vi är korttidspermitterade har vi fått ensamarbete vid stängning, det känns ej tryggt vid hemgång. Påtalat detta men utan åtgärd från butikschefen.”

”Just nu arbetar vi ensamma, den psykosociala arbetsmiljön blir kraftigt lidande. Vi hanterar också leveranser själva under tidspress.” 

”Vår arbetsgivare har börjat med att personalen ska leverera paket in i kunders bilar… Känns inte så tryggt, särskilt inte på kvällarna.”

Så säger några förtroendevalda butiksanställda i en enkät som Handels har gjort om arbetsmiljön i coronakrisen. Enligt den upplever nästan 60 procent av de förtroendevalda att arbetsgivarna inte har gjort tillräckligt för att de anställda ska känna sig trygga på jobbet.

Drygt hälften har riskbedömt vilka arbetsuppgifter som kan innebära smitta, men bara en tredjedel har undersökt hur förändrad arbetsbelastning och anställdas allmänna säkerhet, som vid hot, påverkas av coronakrisen.

– Enkäten visar att arbetsgivaren inte får glömma alla andra viktiga delar av arbetsmiljön, även de som inte har direkt med smitta att göra. På många ställen har arbetsbelastningen blivit tyngre. Man hinner inte städa för att man har så mycket att göra, säger utredaren Thea Holmlund på Handels som gjort enkäten.

Markeringar på golvet räcker inte

Många av arbetsgivarna har vidtagit åtgärder. Nästan 70 procent har börjat städa noggrannare. Omkring 90 procent har handskar och handsprit till personalen och informerar om smittan. Drygt 80 procent har markeringar om att kunder ska hålla avstånd.

Men det verkar inte räcka.

Problemet märks i enkätsvaren. ”Folk bara tränger sig på en och bryr sig inte förutom när dom kommer till kassan”, säger en. ”Många ignorerar tejpen på golvet och folk vet inte var de ska ta vägen så det flockas åt alla håll runt våra kassor”, säger en annan. 

Folk bara tränger sig på en.

Kommentar ur enkäten.

Thea Holmlund säger att Svensk Handel i början av april kom med tydliga riktlinjer om hur man kan minska trängseln i butikerna.

– Ändå har bara en femtedel av arbetsgivarna utsett en ansvarig för att begränsa antalet kunder i butiken. Nästan lika få har kösystem utanför butiken. Inte ens en tredjedel har möblerat om för att minska trängseln på golvet. Plexiglas kan skydda anställda i kassan, men på golvet finns inget skydd och där har man ingenstans att ta vägen, säger hon.

”Skyddsstopp absolut en möjlighet”

Framförallt förtroendevalda i sällanköpshandeln tycker inte att arbetsgivarna har gjort tillräckligt.  Det är vanligare att butiker i dagligvaruhandeln vidtar åtgärder än att sällanköpshandeln gör det.

– Det är ofta först när personalen tagit initiativ – som plexiglas i kassan – som det har hänt något. Trots att det är arbetsgivarens ansvar. Skyddsstopp är absolut en möjlighet om arbetsgivaren inte tar sitt ansvar. Kan butikerna inte ordna en trygg arbetsmiljö så kan de inte hålla öppet, säger Thea Holmlund.

Fotnot: 6 851 förtroendevalda fick möjlighet att svara på enkäten 14 – 17 april. Av dem svarade 800 personer.

Så många har infört de här åtgärderna i butikerna

92 % handskar och handsprit till personalen.

90 % gett information.

83 % markeringar om att kunder ska hålla avstånd.

67 % har infört noggrannare städning.

27 % har möblerat om för att undvika trängsel.

24 % har kösystem utanför butiken.

22 % har utsett ansvariga för att avgöra om man behöver begränsa antalet kunder.

Nästan 60 procent missnöjda med arbetsgivarens åtgärder

59 procent tycker inte att arbetsgivarna gjort tillräckligt.

Framförallt förtroendevalda i sällanköpshandeln tycker inte att arbetsgivarna har gjort tillräckligt. 66 % jämfört med 53 % i dagligvaru.

Så många anställda har fått vara med i riskbedömningen

64 % tycker inte eller vet inte om en tillräcklig riskbedömning gjorts.

13 % har varit delaktiga.

37 % delvis delaktiga.

49 % har inte alls varit delaktiga.

På de arbetsplatser där anställda varit delaktiga tycker över 80 procent av de förtroendevalda att tillräckliga riskbedömningar och åtgärder har vidtagits. Där de inte varit med känner färre än en femtedel sig trygga.