Vi matas dagligen av polariserande journalistik om pandemin som handlar om vilka negativa konsekvenser den får för vår framtida försörjning och välfärd. Regeringen och oppositionen har gjort ett mycket bra arbete med olika stödpaket för de som råkat illa ut, men det som saknas är en vision hur man på bästa sätt tacklar pandemins konsekvenser när pandemin är över. 

Möjligheter växer

Faktum är att det är just nu som möjligheterna för en bättre framtid växer, ifall vi tar tillfället i akt. De som permitterats eller går på a-kassa har möjlighet att utbilda sig på betald tid. När motorn i ekonomin går på lågvarv finns det ypperliga tillfällen för kompetensutveckling. När ekonomin får en rivstart gäller det att ha den kompetens som efterfrågas. Tillväxtverket ser positivt på att arbetstagare deltar i kompetensutveckling under arbetsbefriad tid. Det är klokt att ta chansen!

Starta om

Handelskammaren startade nyligen ”Omstartskommissionen” som ska ta fram reformer för att starta om och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter coronakrisen. Den ska komma med förslag hur näringslivet ska kunna förbereda sina anställda för att ligga i topp när det gäller kunskap och innovation. Naturligtvis kräver dessa förslag att man också erbjuder sina anställda fortbildning och kompetensutveckling i stället för permitteringar där man inte gör någonting alls. 

I vissa situationer kan en studerande få a-kassa, till exempel den som är arbetslös och studerar på deltid.

Nätutbildning

LO har också tillsammans med Handels tagit fram fackliga nätutbildningar man kan genomföra på distans, direkt på webben vilka kan rekommenderas.

Alla behöver vi framtidstro för utan en sådan finns risken att det går käpprätt åt skogen för många människor. Låt coronakrisen bli ett tillfälle att rusta dig för en bättre framtid!

Christer Cederlöf
Stockholm