Det var i januari i år som en chaufför på företaget kontaktade en ombudsman på Handels i Göteborg. Chauffören hade arbetat över 200 övertidstimmar under en månad utan att få korrekt betalt.

– Det var min kollega Ralf Ottermark som fick det först. Då utredde vi det som ett brott mot arbetstidslagen, säger ombudsmannen Jerker Knutsson .

Både chaufförer och lagerarbetare fick fel lön

Efter en inledande kontroll visade det sig att felaktigheterna sträckte sig långt längre än till en enskild person. Under flera år tillbaka hade företaget inte betalat korrekt övertid och ob-ersättning till sina anställda. Även de som arbetade på lagret hade gått miste om pengar.

–  Företaget har haft svårt att ta fram korrekta scheman och arbetstider. Deras system fungerade dåligt, säger Jerker Knutsson och fortsätter:

– De har dock inte satt sig på tvären. När vi tog upp felen har de varit måna om att göra rätt.

Närmare 40 000 per person

Efter förhandlingar lyckades facket få tillbaka omkring 850 000 kronor fördelat på 22 anställda. Exakt vad var och en fick återbetalt varierar beroende på anställningsgrad – men cirka 38 600 per person. Pengarna betalades ut på marslönen

– Vi förhandlade för våra medlemmar, vilket var 22 av omkring 40 anställda. Ickemedlemmar berörs alltså inte av detta. Men som jag förstår det har de kompenserats ändå, säger Jerker Knutsson.

Jag har aldrig varit med om att hämta hem så här mycket pengar. För mig är det unikt.

Jerker Knutsson, ombudsman på Handels i Göteborg.

Enligt honom är det den största summan han varit med att lyckats få återbetalt till medlemmar.

 – Jag har aldrig varit med om att hämta hem så här mycket pengar. För mig är det unikt. De anställda på lagret blev riktigt glada när de fick nyheten, säger Jerker Knutsson.

Handelsnytt har varit i kontakt med en anställd på företaget som beskriver den tidigare situationen på grönsakslagret som mycket pressad, men att arbetsmiljön nu blivit mycket bättre efter att frågan om ob och övertidsersättning löst sig.

Handelsnytt har även sökt företaget för en kommentar.