Vad betyder det att Handels ordförande väljs till ordförande för LO?

– Otroligt mycket! Sanna är duktig på att lyfta otrygga anställningar, som ju i coronakrisen visat sig innebära stora problem för anställda i handeln och andra delar av LO-kollektivet. Många har inget skyddsnät när sms:en med erbjudna arbetspass slutar komma. Med Sanna i ledningen kommer våra frågor att lyftas ännu mer. 

Du ska själv hålla ett anförande till LO-kongressen inför valet. Varför anser du att kongressen ska välja Susanna Gideonsson till ordförande?

– Många problem som vi i handeln är vana vid, som hyvling, visstid och otrygghet, sprider sig till andra branscher. Facket behöver mota Olle i grind, och Sanna är rätt person att leda arbetet. Hon är klok och har stor erfarenhet av facklig-politisk samverkan genom sin plats i Socialdemokraternas verkställande utskott, där hon är van att pusha på för att partiet ska verka för LO-medlemmarnas intressen. Vi behöver trycka på för att få politiska lösningar på frågor om las, hyvling och allmän visstid.

Vad blir viktigast för LO de närmaste fyra åren?

– Vi behöver visa hur starka och aktuella vi är för den stora strömmen av nya medlemmar som alla förbund fått under pandemin, inte minst vi i Handels. Vi måste vara lyhörda och förstå vad de efterfrågar.

LO har på senare tid varit splittrat, bland annat i avtalsrörelsen och frågan om las-förhandlingarna. Vad blir nya ordförandens roll för att ena LO-familjen?

– Där får Sanna något att bita i. Hon är rak och tydlig utan krusiduller, men ingen bulldozer utan har ändå en mjuk framtoning. Det är värdefulla egenskaper, men alla förbund måste också vilja enas och inse att vi behöver varandra. Min magkänsla säger att detta blir riktigt bra!

Första ordföranden från Handels

LO (Landsorganisationen) är den övergripande organisationen för 14 fackförbund för arbetare, däribland Handels. LO grundades 1898.

LO:s ledning utses av LO:s kongress som äger rum vart fjärde år.

Årets kongress äger rum digitalt på måndag 15 juni. Då väljs ny ledning och vissa formaliafrågor avhandlas. Resten av kongressen, framförallt behandling av motioner, har flyttats fram till 2021 på grund av coronapandemin.

Handels ordförande Susanna Gideonsson är föreslagen att bli ny LO-ordförande. Om hon väljs blir det första gången en person från Handels blir ordförande i LO.

Övriga tre personer i LO:s ledning föreslås bli: Förste vice ordförande: Therese Guovelin, Hotell- och restaurangfacket. Andre vice ordförande: Lisa Bengtsson, Kommunal. Avtalssekreterare: Torbjörn Johansson, Byggnads.