1. Behöver jag ett anställningsbevis?

Du har rätt till anställningsbevis. Det ska bland annat innehålla: anställningsform, till exempel vikariat eller allmän visstid, start- och slutdatum, lön och uppsägningstid.

Du ska också få lönebesked efter varje löneutbetalning så att du ser att allt stämmer.

Senast en månad efter att du slutat ska du också få semesterersättning på minst 12 procent av lönen.

2. Får chefen skicka hem mig om det är för lite att göra?

Du har rätt att få lön för de timmar du är schemalagd. Vill chefen ändra din arbetstid ska du enligt arbetstidslagen få besked om det minst två veckor i förväg, eller en månad innan om det finns kollektivavtal.

3. Vad är solskensavtal?

Under sommaren förekommer en del så kallade solskensavtal, att personer blir inringda beroende på väder. Det är inte olagligt, men om butiken har kollektivavtal får man inte ha kortare kontrakt än 14 dagar.

4. Har jag rätt till rast och paus på sommarjobbet?

Du ska ha rast efter fem timmars jobb. Rasten är obetald och du får lämna arbetsplatsen.

Du har också rätt till kortare pauser för att till exempel gå på toa.

7 saker alla bör veta om rast

Frågor om jobbet

5. Vad händer om jag blir sjuk på sommarjobbet?

Ring jobbet och sjukanmäl dig. Du ska få sjuklön från arbetsgivaren. Men om du är anställd kortare tid än en månad har du rätt till sjuklön först efter att du varit anställd i 14 dagar.

6. Hur långa arbetsdagar är tillåtna?

Är du mellan 16 och 18 år får du jobba i genomsnitt max åtta timmar per dygn och max 40 timmar i veckan. Du ska också ha tolv timmars dygnsvila mellan passen och två lediga dagar i veckan.

Är du över 18 år är det 11 timmars vila som gäller och minst 36 timmars ledigt i sträck per vecka.

Hur lång är en jobbvecka?

Frågor om jobbet

7. Får man jobba ensam när man är under 18 år?

Det är inte förbjudet att jobba i kassan, men alla ungdomar under 18 år ska ha en handledare. Minderåriga får dessutom inte jobba ensamma, transportera pengar utanför arbetsplatsen eller köra truck.

8. Vad ska man ha i lön på sommarjobb inom handeln?

Ju yngre, desto lägre lön. De lägsta timlönerna om företaget har det vanligaste kollektivavtalet i branschen (Detaljhandelsavtalet). Lönerna gäller fram till 31 mars 2024:

DETALJHANDEL (butiker)

Ålder               Månadslön      Timlön

16                     15 583              93,87

17                     15 993              96,34

18                     23 938              144,20

19                     24 258              146,13

Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana:

1 år                  24 842              149,65

2 år                  25 178              151,67

3 år                  26 468              159,45

Du kan även få ob och övertidsersättning med mera. Utan kollektivavtal finns inga bestämda nivåer eller garanti om ob, om ni inte kommit överens om det.

Hur fungerar ob-ersättningen?

Frågor om jobbet

9. Därför är svartjobb inte bra

Att jobba svart betyder att varken du eller arbetsgivaren betalar skatt, vilket är olagligt. Du kan bli återbetalningsskyldig.

Du är inte heller försäkrad på jobbet om något skulle hända.