1. Anställningsbevis – ja tack!

Du har rätt till anställningsbevis. Det ska bland annat innehålla: anställningsform, till exempel vikariat eller allmän visstid, start- och slutdatum, lön och uppsägningstid.

Du ska också få lönebesked efter varje löneutbetalning så att du ser att allt stämmer.

Senast en månad efter att du slutat ska du också få semesterersättning på minst 12 procent av lönen.

2. Hemskickad om det är lite att göra?

Du har rätt att få lön för de timmar du är schemalagd. Vill chefen ändra din arbetstid ska du enligt arbetstidslagen få besked om det minst två veckor i förväg, eller en månad innan om det finns kollektivavtal.

3. Se upp för solskensavtal

Under sommaren förekommer en del så kallade solskensavtal, att personer blir inringda beroende på väder. Det är inte olagligt, men om butiken har kollektivavtal får man inte ha kortare kontrakt än 14 dagar.

4. Rast och paus

Du ska ha rast efter fem timmars jobb. Rasten är obetald och du får lämna arbetsplatsen.

Du har också rätt till kortare pauser för att till exempel gå på toa.

7 saker alla bör veta om rast

Frågor om jobbet

5. Om du blir sjuk

Ring jobbet och sjukanmäl dig. Du ska få sjuklön från arbetsgivaren. Men om du är anställd kortare tid än en månad har du rätt till sjuklön först efter att du varit anställd i 14 dagar.

6. Så länge får du jobba

Är du mellan 16 och 18 år får du jobba i genomsnitt max åtta timmar per dygn och max 40 timmar i veckan. Du ska också ha tolv timmars dygnsvila mellan passen och två lediga dagar i veckan.

Är du över 18 år är det 11 timmars vila som gäller och minst 36 timmars ledigt i sträck per vecka.

Hur lång är en jobbvecka?

Frågor om jobbet

7. Ensamjobb?

Det är inte förbjudet att jobba i kassan, men alla ungdomar under 18 år ska ha en handledare. Minderåriga får dessutom inte jobba ensamma, transportera pengar utanför arbetsplatsen eller köra truck.

8. Lönen!

Ju yngre, desto lägre lön. De lägsta timlönerna om företaget har det vanligaste kollektivavtalet i branschen (Detaljhandelsavtalet):

DETALJHANDEL (butiker)

Ålder   Timlön      Månadslön

16 år    86,77      14 403
17 år    89,23      14 813
18 år    133,68     22 191
19 år    135,61     22 511

Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana:
1 år      139,13           23 095
2 år      141,15           23 431
3 år      148,92         24 721

Du kan även få ob och övertidsersättning med mera. Utan kollektivavtal finns inga bestämda nivåer eller garanti om ob, om ni inte kommit överens om det.

Hur fungerar ob-ersättningen?

Frågor om jobbet

9. Därför är svartjobb inte bra

Att jobba svart betyder att varken du eller arbetsgivaren betalar skatt, vilket är olagligt. Du kan bli återbetalningsskyldig.

Du är inte heller försäkrad på jobbet om något skulle hända.