Många skyddsombud upplever att arbetsgivarna tycker att de är besvärliga när de ställer krav. Det händer även att de straffas med sämre lön eller scheman. Men så är det inte på Ica Special – där nominerade chefen skyddsombudet Anna Bergström Cratz till månadens medarbetare. 

– Jag har alltid varit en sådan som vill att alla ska må bra. Egentligen har jag nog alltid haft skyddsombudsrollen på mina jobb, även om jag inte har varit det på papper. 

Anna Bergström Cratz.

Anna Bergström Cratz började jobba på Ica Special på Maxi Toftanäs i Malmö för ungefär två år sedan. Hon hade tio års erfarenhet från leksaksbutik och blev därför avdelningsansvarig för leksaker. 

Mindre än ett år senare blev hon utnämnd till skyddsombud. Hon fick gå en arbetsmiljöutbildning fördelat på sju tillfällen.

– Det är en stor utbildning. Jag var ju helt grön på detta och jag visste ju att det fanns regler, men jag hade ingen aning om att det var så omfattande.

Specialföretag

Företaget Ica Special kan vara svårt att förstå sig på. En vanlig kund som går in på en Ica Maxi tror nog inte att det består av två företag. Avdelningarna med till exempel leksaker, kläder och köksgrejer tillhör Ica Special, som finns över hela landet, med 600 anställda. Resten av stormarknaden tillhör handlarens företag. 

De anställda har så klart gemensamma fikautrymmen och möten som har med sådant som brandskydd och säkerhet att göra. Men i övrigt är det olika chefer, möten och villkor. 

– Vi umgås ju så klart, men när vi arbetar är det väldigt tydligt att det är två olika företag. 

Så jobbar Anna som skyddsombud

1. Kommunikation. Ta tag i alla små missförstånd och konflikter innan de blossar upp till något större. Lyssna på alla parter.

2. Arbetsmiljön. Är alltid en punkt på dagordningen. På mötena med arbetsgruppen tar hon alltid upp olika arbetsmiljöfrågor för diskussion. Ofta utgår hon från de policyer och riktlinjer som finns på intranätet.

3. Förenkling. Brandrutinerna var så långrandiga och krångliga att ingen orkade läsa dem. När hon kortade ner dem till några enkla punkter fick hon kollegornas uppmärksamhet.

Lätt att det blir missförstånd

På Anna Bergström Cratz arbetsplats är de åtta personer. Närmaste skyddsombud fanns på en annan Ica Maxi-butik. 

– Tidigare kunde det bli en del missförstånd i kommunikationen. Små grejer som kan blossa upp och bli större dispyter. Alla har olika sätt att arbeta på och om någon säger en sak kan en annan ta det personligt. Det har inte varit jättestora grejer, men vi är en för liten grupp för att få stora konflikter.

Anna Bergström Cratz tycker att det har blivit tryggare och lugnare på arbetsplatsen. 

– Grunden för att göra ett bra arbete är sammanhållningen. Man måste kunna samarbeta och respektera varandra även om man har olika åsikter. Det måste kännas roligt att gå till jobbet, annars vill ingen ju gå dit.  

Svårt att släppa jobbet

Knepet är just kommunikationen. Att alla tar upp problem direkt innan det blir skitsnack och tjafs. 

– Jag har fått ett förtroende och kollegorna kommer till mig. Det är inte jag som ska se till att de löser konflikter, men jag säger att de ska gå och prata med varandra. Det är viktigt att våga ta upp vad man tycker är fel, annars blir det ingen lösning. 

Det svåraste med att vara skyddsombud är att släppa uppdraget efter jobbet.

– Jag kan sitta hemma i soffan och fundera på hur jag ska lösa saker och det är jobbigt om någon inte mår bra på jobbet. Men då har jag familjen och barnen. Det är där jag hittar min energi. 

Anna Bergström Cratz har lång erfarenhet av leksaksbranschen.

Stöd av chefen

Hon får också mycket stöd av chefen. Hade de inte haft en bra relation skulle hon inte vilja vara skyddsombud. 

– Han är en erfaren butikschef och det är lätt att bara gå in och prata med honom om det är något. 

Det var också han som såg till att hon blev utnämnd till månadens medarbetare i hela Ica Special Sverige. I motiveringen stod det att hon har ett stort engagemang och inte är rädd för att ta upp problem.

– Jag blev helt tagen, jag var inte alls beredd på det. Jag blev så klart väldigt glad och smickrad och så fick jag grattisapplåder på jobbet. 

Anna Bergström Cratz

Ålder: 39 år.

Bor: Oxie i Malmö.

Gör: Säljare med avdelningsansvar för leksaker på Ica Maxi Special.

Lön: 17 600 kronor i månaden plus ob-ersättning. Hon jobbar 28 timmar i veckan. 

Familj: Sambo, två barn, hund och katt.

Intressen: Djur, familjelivet, vänner. 

Detta gör mig glad: Mina barn.

Detta gör mig arg: Lögner och svek.

Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombudet (eller arbetsmiljöombudet) är arbetstagarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor.

Hen har inget ansvar för arbetsmiljön, men ska delta vid planering av alla frågor som rör arbetsmiljön. Till skyddsombudet kan du till exempel vända dig om du får ont i kroppen av arbetet, känner dig stressad, är orolig för hot och våld eller upptäcker farliga ställen där truckar kan krocka.

Alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska ha ett skyddsombud.

 Ingen får hindra skyddsombudet från att sköta sina uppgifter.

Arbetsgivaren och facket har gemensamt ansvar för att
ett nytt skyddsombud får utbildning.

Skyddsom­budet kan kräva att arbetsgivaren sätter in åtgärder om det finns brister i arbetsmiljön. Om det inte görs något åt problemen kan om­budet vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller ett förbud.

 Skyddsombudet kan stoppa arbetet för anställda och inhyrda om hen anser att det är fara för liv och hälsa. Hen kan också avbryta arbete som en anställd utför ensam, även om hälsorisken inte är överhängande. Om arbetsgivaren motsätter sig detta kan man anmäla till Arbetsmiljöverket.

Källa: Arbetsmiljöverket.