Nu drar Arbetsmiljöverket i gång en ny runda med inspektioner för att se hur arbetsgivare aktivt försöker minska smittspridningen av covid-19.

Denna gång fokuserar myndigheten på butiksanställda, väktare, ordningspersonal, apotekare och städpersonal.

AV: ”Finns en oro”

– Det finns en oro bland arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

– I en pandemi som covid-19 är kunskapsläget i ständig förändring och då är det viktigt att jobba systematiskt med att identifiera smittrisker och förbättra arbetsmiljön.

Men eftersom det fortfarande råder allmän smittspridning i samhället genomförs inspektionerna i första hand på telefon med arbetsgivare och skyddsombud.

Under inspektionerna kan myndigheten begära in dokumentation som visar vad som görs för att minska smittrisken.

Kan behöva skicka in bilder

Till exempel kan arbetsgivare behöva skicka in bilder eller skriftliga handlingar.

– Det är viktigt att var och en tar ansvar och stannar hemma om man känner symptom av covid-19. Tänk på att din semester är någon annans arbetsmiljö, säger Erna Zelmin-Ekenhem i ett uttalande.

Den här artikeln är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Handelsnytt och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.