Facket är avgörande för arbetsmarknaden och för ett anständigt samhälle. Låg organisering hotar välfärdssamhället. Utan facklig insikt faller rörelsen och den svenska modellen försvagas – i värsta fall upphör!

Glöden måste väckas hos förtroendevalda som sedan får medlemmarna på golvet att inse sitt värde. Vi har gjort mycket, men inte tillräckligt! Tillströmningen av nya medlemmar är för tillfället stark och måste användas för bildning och facklig förstärkning. Nu ska vi kraftsamla och ställa om till mer agitation, folkbildning och facklig påverkan. 

Politisk påverkan

Fler frågor behöver fördelas på de fackligt förtroendevalda, för att bygga en kollektiv styrka på arbetsplatserna. Politisk påverkan måste vara en självklarhet för varje förtroendevald, som i sin tur förmedlar denna insikt vidare. Att främlingsfientliga åsikter, fake news och rädsla för genustänk existerar inom LO-kollektivets branscher är ett misslyckande. En förlust för både facket och samhället. Facket är ingenting utan sina medlemmar – varför vet inte de fackligt anslutna detta? Varför tror medlemmar att ombudsmannen är Facket och inte kollektivet? Varför känner inte medlemmar att deras medlemskap är avgörande? 

Ta mer plats

Förtroendevalda behöver ta mer plats och ska kunna ta de dagliga diskussionerna med sina kollegor. Rädsla för att prata politik i arbetslivet har gjort att man duckat för de vardagliga diskussionerna. 

Det fackliga löftet och den svenska modellens vikt ska sitta i ryggmärgen! Att diskutera ämnen som skatter, rättvisa och konservativa normer ska vara en självklarhet. Om inte facket diskuterar allas lika värde och rätt, jämlikhet, jämställdhet, genusmedvetenhet och vikten av fackpolitisk samverkan så tar andra över den politiska debatten. Våra frågor måste nå ut i det digitala bruset. Hela rörelsen måste förstå vikten av att synas och höras, att existera! 

En viktig pusselbit

Förtroendevalda behöver självklart kunna lag och avtal – men att förstå helheten av arbetarrörelsen, kunna ta debatten, vara en viktig pusselbit av rörelsen är avgörande för fackets och samhällets utveckling. Covid-19 har tvingat många att tänka nytt och digitalt. Denna form måste utvecklas ytterligare och vårt sätt att argumentera och agitera för facklig-politisk samverkan passar väl, både fysiskt och digitalt. 

Det är ett tufft år för hela världens arbetsmarknad och den svenska avtalsrörelsen är kanske viktigare än någonsin för Sveriges löntagare. Därför måste vi organisera oss ordentligt, vara pålästa, agera och argumentera!

Cassandra Solback och K-G Wanngård 
Handelsmedlemmar, agitatorer och fackpolitiska föreläsare