I april, maj, juni och jul i år fick totalt 32 813 personer ersättning beviljad från Handels a-kassa. Detta jämfört med 22 782 under samma månader föregående år. I procent blir det en ökning med 44 procent.

– Arbetslösheten är högre än tidigare. Detta samtidigt som man infört generösare regler, säger Kim Sandberg, kassaföreståndare på Handels a-kassa.

Kim Sandberg, kassaföreståndare Handels a-kassa.

Kan vara ännu fler

På grund av det höga söktrycket ligger dock Handels a-kassan efter i handläggningen. Siffrorna kan därför komma att bli ännu högre. I april sökte till exempel fyra gånger så många om ersättning jämfört med 2019.

– Tittar man bara på maj och juni har vi nu 1 800 ärenden som vi behöver hantera. Vi vet inte hur många av dem som får bifall eller avslag. Så siffran kan öka, säger Kim Sandberg.

Handelsnytt har tidigare berättat om att flera a-kassor nyligen tvingats att höja sina medlemsavgifter. Detta på grund av regeringen höjt ersättningstaken i a-kassan.

Samma medlemsavgift

I och med det har också kassornas finansieringsavgift ökat – den avgift som alla a-kassor betalar till staten för att finansiera arbetslöshetsförsäkringen.

I våras var det ännu oklart om även Handels a-kassa var tvungen gå samma väg. Nu ger dock Kim Sandberg beskedet att ingen avgiftshöjning kommer att behövas i år.

Ett medlemskap i Handels a-kassa 132 kronor i månaden.

Så funkar den nya a-kassan

Den som varit med i a-kassan i tre månader har rätt till en så kallad inkomstrelaterad ersättning. Den kallas så eftersom den är kopplad till hur mycket man tjänar – 80 procent av vad man tjänade innan man blev arbetslös.

Dock finns ett maxtak på 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna, därefter kan man som mest få 1 000 kronor per dag.

Tidigare var man tvungen att ha varit medlem i 12 månader för att få inkomstrelaterad ersättning. Taken var då också lägre, 910 kronor de första 100 dagarna, därefter 760 kronor per dag.

De som har varit medlemmar kortare än så kan få grundersättning. Den har nu höjts från 365 till 510 kronor per dag. De nya reglerna gäller fram till om med den 3 januari 2021