Ska jag fortsätta att jobba som vanligt om min arbetsplats går i konkurs?

Får du ingen annan information ska du fortsätta gå till jobbet som vanligt. Men håll öronen öppna. Konkursförvaltaren är den som bestämmer om du ska arbeta eller inte.

Vad händer med min lön?

Lönen ersätts vanligtvis av en statlig lönegaranti som betalas ut av länsstyrelsen. Det gäller alla anställda, även vikarier. Den statliga lönegarantin ska även täcka uppsägningslön, semesterersättning och ersättning för intjänad semester. Det finns dock ett tak för den statliga lönegarantin, vilket för 2023 är 210 000 kronor. 

Målet är att lönegarantin ska betalas ut när lönen normalt brukar komma. Men ibland blir den försenad, särskilt när många varslas på en gång.

Vad händer om jag får sparken?

Oftast säger konkursförvaltaren förr eller senare upp de anställda på grund av arbetsbrist. Då täcker lönegarantin också din uppsägningslön under din uppsägningstid. Du måste dock vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Hur lång är min uppsägningstid?

Det beror på hur länge du arbetat på företaget. Ju längre anställningstid, desto längre uppsägningstid. Detta regleras i kollektivavtalet. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal så gäller lagen om anställningsskydd, LAS.

Så här funkar det:

  • Den minsta uppsägningstiden är en månad. 
  • Om du varit anställd i minst två år är uppsägningstiden två månader. 
  • Om du jobbat minst fyra år är det tre månader.
  • Om jobb i minst sex år är uppsägningstiden fyra månader.  
  • Vid åtta års anställning har man fem månaders uppsägningstid.
  • Och vid minst tio år som anställd så har man sex månaders uppsägningstid.  

Håll koll på dina papper

En konkurs kan vara rörig. För att lönen och uppsägningstiden ska bli rätt är det därför klokt att hålla reda på alla dokument. Skriv ut alla lönespecifikationer och leta fram dit anställningskontrakt pronto.

Glöm inte att kontakta facket!

Facket sitter ofta med och förhandlar med företag som går i konkurs. Inte sällan har de information som är viktig för dig som anställd. Har du inte hört något från facket så kontakta din lokala avdelning eller Handels Direkt.

Vad innebär egentligen en konkurs?

Ett företag som inte kan betala sina skulder och som har svårt att göra det under en överskådlig framtid kan försättas i konkurs. Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och som utser en konkursförvaltare. 

Alla tillgångar som finns tas om hand och används för att betala skulder i en bestämd ordning – en process som sköts av konkursförvaltaren. 

Företaget kallas i en konkurs för gäldenär, det vill säga den som har skulderna. De som inte fått betalt, till exempel underleverantörer, kallas borgenärer.