Vad kan jag önska?

Som fast anställd i privat butik med kollektivavtal kan du välja fem dagar nästa år då du vill slippa bli schemalagd, exempelvis födelsedagar eller skolavslutning. Ange också hur du kan jobba på kvällar och helger och om du har familjeskäl som påverkar schemat. Typ om du tränar basket varje torsdag eller har barnen varannan vecka.

Liknande regler gäller för anställda i kooperativ butik och i lager och e-handel.

Är deadline alltid 30 september?

Inte riktigt. Arbetsgivaren och facket på arbetsplatsen (klubb eller fackombud) kan komma överens om en annan tidpunkt. Om årsarbetstidsschemat gäller från ett annat datum än 1 januari ska önskemålen lämnas in tre månader i förväg. 

Måste chefen uppfylla mina önskningar?

Nej, men om hen inte gör det måste hen förklara varför det inte går. Det står i kollektivavtalet. Om julafton är en av dina önskedagar att vara arbetsfri så har du rätt att vara det minst vartannat år. 

Vad händer när jag har lämnat in mina önskemål?

Facket på arbetsplatsen samråder med arbetsgivaren om bemanningsplaneringen för det kommande året. Där ingår bland annat öppettider, bemanning, de anställdas önskemål och hur ofta olika personalkategorier måste jobba på kvällar och helger.

Man diskuterar också hur 16 lediga veckoslut (lördag-söndag) ska läggas ut. Och hur arbetstidens förläggning påverkar arbetsmiljön, till exempel om det innebär ensamarbete.

Sen då?

Arbetsgivaren gör schema. Gärna för hela året, men minst för sex månader. Du ska få ditt schema senast en månad innan det börjar gälla.

På min arbetsplats finns varken klubb eller fackombud. Hur gör jag?

Lämna dina schemaönskemål till chefen ändå. Arbetsgivaren ska göra bemanningsplan och ta hänsyn till önskemålen, men behöver inte samråda med de anställda. Snacka med jobbarkompisarna om att bilda en fackklubb. Då får ni större möjlighet att påverka schemat och annat viktigt på jobbet.

Jag jobbar i Coop-butik. Gäller samma regler för mig?

Ungefär. Du har rätt att bestämma fyra fridagar på ett år samt att vartannat år slippa jobba på julafton – eller en annan kulturell högtidsdag som du själv väljer. Dessutom har du rätt att vara ledig på 1 maj om du så önskar. Du har rätt till 18 arbetsfria veckoslut (lördag-söndag).

Vi som jobbar på lager och e-handel då?

Ni får också önska fem fridagar per år senast 30 september. Facket på lager har lite mer muskler när de förhandlar med arbetsgivaren om bemanningsplanen jämfört med butikernas samråd. (En förhandling protokollförs och kan tas vidare till central förhandling. Samråd är ett diskussionsforum utan möjlighet att ta frågan vidare.) 

Du har rätt att vara ledig 26 veckoslut (lördag-söndag) per år, och minst två helgdagar ska du inte vara schemalagd.

Källor: Handels och kollektivavtalen för detaljhandel, kooperativa butiker samt lager och e-handel.