Handeln behöver minska sin klimatpåverkan. Det tycker 9 av 10 handelsanställda, visar en undersökning som Handelsanställdas förbund gjorde i våras. Enkäten gjordes som ett led i ett kongressbeslut om att utreda handelns miljöpåverkan.

”Unik” rapport

Som ytterligare ett steg i det arbetet presenterar förbundet idag sitt miljö- och klimatpolitiska program. Det är en omfattande rapport om hur dagens handel påverkar klimatet, hur handelsanställda ser på miljö- och klimatfrågor, samt förslag på åtgärder för att skapa en mer hållbar utveckling i branschen.

Rapporten innehåller totalt 48 förslag för en mer hållbar handel.

Handelsanställda har en nyckelroll i branschens omställning, men de måste få rätt förutsättningar i form av både produkt- och hantverkskunskaper

Linda Palmetzhofer, ordförande för Handels.

– Rapporten är helt unik. Aldrig tidigare har ett fackförbund utrett den egna branschens påverkan på klimatet och miljön på detta vis, eller kommit med så omfattande förslag för en rättvis och hållbar omställning, säger Linda Palmetzhofer, ordförande för Handels i ett uttalande.

Några av Handels förslag för en mer hållbar handel

 • Ge anställda kompetensutveckling kring hållbarhet.
 • Utveckla sätt för anställda att engagera sig i hållbarhetsfrågor på arbetsplatserna.
 • Ändra Sveriges nuvarande mål för nollutsläpp till år 2035.
 • Gör det obligatoriskt att deklarera produkters totala miljö- och klimatpåverkan.
 • Sänk momsen på kommersiell second hand-försäljning.
 • Inför pantsystem för fler produkter.
 • Krav på märkning med förväntad livslängd på sällanköpsvaror.
 • Inför ett förbud för företag att förstöra osålda och fungerande varor.
 • Inför lagkrav på att produkter ska designas så att det går att separera material från varandra, för enklare återvinning.
 • Skärpa lagkraven på övergång till fossilfria transporter.
 • Krav på att e-handelsföretag måste informera om produkternas ursprungsland.

Källa: Handels miljö- och klimatpolitiska program

Anställda har en nyckelroll

Förslagen är indelade i olika områden, däribland om kunderna och konsumtionen, hur man skapar en cirkulär ekonomi, minskandet av förpackningar och emballage, miljösmarta transporter samt vikten av de anställdas roll i omställningen.

Den senare delen trycker förbundet särskilt hårt på.

– Handelsanställda har en nyckelroll i branschens omställning, men de måste få rätt förutsättningar i form av både produkt- och hantverkskunskaper, säger Linda Palmetzhofer i uttalandet.

– Det handlar om att kunna ge rätt information och råd till kunder, kunna hjälpa till med reparationer, bedöma varors skick, ta till vara på livsmedel som är på väg att bli för gamla och så vidare.

Läs hela rapporten här.