Angående artikeln ”Gråt och panik i Ica-butik” i Handelsnytt nr 5. Artikeln beskriver kränkande behandling från chefer mot personal, gråt ångest samt en hög arbetsbelastning. 

Jag och min kollega känner väl igen oss beskrivningen av arbetsmiljön. Vi hade en liknande situation för några år sedan inom Ica. Jag vill uppmana alla anställda på Ica Supermarket i Lerum att ta det på fullt allvar.

Varningsklockor

Handlaren anser att butiken inte gjort några fel och där han verkligen inte känner igen sig. Här ringer alla varningsklockor för ett dåligt ledarskap, bristande människosyn och okunskap om vem som har det yttersta arbetsmiljöansvaret i er butik.

Man bör ifrågasätta vem Ica skriver franchiseavtal med för att driva en Ica-butik. Detta verkar vara ytterligare en affärsidkare som inte lever upp till Icas egna riktlinjer för en god personalpolicy:

  • Icahandlaren ska verka för såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö lämpar sig för alla medarbetare.
  • Icahandlaren ska utgå ifrån en grundsyn om alla människors lika värde och behandla alla människor med respekt och värdighet.

Tro oss – problemet sitter inte i väggarna, det ligger på det personliga planet. Så länge handlaren driver butiken kommer problemet att kvarstå i någon form.

Vad vill du?

På många företag tar arbetsklimatet mer energi än det ger. Att försöka må bra på jobbet i fel klimat är väldigt kämpigt.

Frågorna som du bör ställa dig är: Kan du göra det lättare för dig själv? Har du möjlighet att välja? Är du där du vill vara i dag? Vad vill du vara i framtiden?

Jag och min kollega valde att ”bättre fly än illa fäkta”. Vi bytte arbetsgivare!

Kent