Jag hade en tidsbegränsad anställning under sommaren. Min chef säger att semesterersättningen ingår i min lön. Ska det vara så?

/Anton

Svar:

Hej Anton!
All form av anställning ger dig rätt till semesterersättning. Semesterersättning ska dock inte ingå i din lön i något fall.
Den ska alltid antingen utbetalas separat vid normal löneutbetalning, om din anställning förväntas pågå kortare tid än tre månader. Eller utbetalas i sin helhet på din slutlön i samband med att din anställning avslutas.
/Jeanette, facklig rådgivare