Upp till 5000 anställda inom handeln och industrin får nu möjlighet till extra kompetensutveckling. Totalt satsas 75 miljoner på projektet Kompetens för konkurrenskraft som sköts av Trygghetsfonden TSL med stöd av Europeiska socialfonden.

Inga kostnader för företagen

Normalt arbetar TSL med personer som sagts upp på grund av arbetsbrist, men i detta fall kan alla företag som drabbats negativ av coronapandemin vara med och söka. Det enda kravet är att företaget har kollektivavtal.

– Det här riktar sig till permitterade, varslade, och företag i ekonomiskt utsatta branscher. Företagens konkurrenskraft stärks genom att medarbetarna stärks, säger Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden TSL och fortsätter:

– En unik sak med här är att företagen inte behöver betala något. Det har i alla fall jag inte varit med om innan. Investeringen blir den tid man lägger för att ta del av utbildningen.

För handelsanställda handlar det konkret om fem olika kurser som genomförs distans. De pågår under två dagar, fyra timmar i stöten, och leds av lärare. Temat för kurserna är som följer:

Kurser att söka

Från tanke till köp – den digitala kundresan

Handels digitala transformation

Kundservice och kundbemötande

Marknadsföring i sociala medier

Träffa rätt i din digitala marknadsföring

Företagens konkurrenskraft stärks genom att medarbetarna stärks

Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden TSL

Enligt Caroline Söder handlar detta om kompetenser som branschen själv vill se mer av.

– Vi har arbetat fram kurserna tillsammans med Handelsrådet, som ju är partsgemensamt. I dialogen med dem har det kommit fram att det här är kompetenser som efterfrågas av arbetsgivarna.

Intresserad? Ligg på arbetsgivaren

Om man som enskild medarbetare är intresserad tycker Caroline Söder att man ska ligga på och informera om detta till sin arbetsgivare. Det är företaget och facket som söker tillsammans.

– Prata med din arbetsgivare och berätta att det här finns! Det kan vara så att de inte känner till det än, säger hon.

Projektet pågår under två år. Först ut är handel och industrin. Därefter följer branscher som hotell & restaurang, bygg och transport.

Intresserad av kurserna? Säg åt din arbetsgivare att söka här.

Fakta: Trygghetsfonden TSL

2004 slöt LO och Svenskt Näringsliv ett avtal där omställningsstöd blev en del i kollektivavtalen för privatanställda arbetare. Trygghetsfonden TSL bildades för att hantera omställningsprocessen. De arbetar bland annat med studier, yrkesutbildningar och stöd till att starta eget.

Totalt omfattas 70 000 arbetsgivare och 2 000 000 anställda av TSL:s omställningslösningar.