När kan man som anställd bli uppsagd på grund av personliga skäl? /Gunnar

Hej Gunnar! Uppsägning av personliga skäl kan bli aktuell vid olika typer av allvarlig misskötsamhet. Det kan till exempel gälla olovlig frånvaro, arbetsvägran, otillåten strejk eller vid en brottslig handling.
Sjukdom är som regel inte skäl för uppsägning av personliga skäl, i varje fall inte så länge arbetstagaren kan förväntas bli återställd.
När arbetsförmågan är varaktigt nedsatt så att den anställda inte kan utföra något arbete av betydelse, kan det ibland anses som saklig grund för uppsägning.
Men innan arbetsgivaren kan säga upp den anställda ska man kalla till förhandling med facket i frågan.
/Jaana, facklig rådgivare